Wild Yam fortsatt uten DHEA effekt  
DHEA -naturens egen ungdomskilde  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Wild Yam og DHEA

Wild Yam (Dioscorea villosa) er en plante i yamsrot-familien og går ofte under navnet Mexican Wild Yam eller Meksikansk Wild Yam.

Wild Yam har en lang og tradisjonell bruk som medisinplante. Fordi Dioscorea villosa er så utstrakt brukt (Wild Yam er trolig en av de mest brukte plantene i kosttilskudd) har den mange kallenavn. Når navn som yamsrot eller yamsrot-planten dukker opp er det fortsatt Wild Yam det normalt er snakk om. Men fakta er at yamsrot- (Dioscorea) familien består av hele 700 - 800 forskjellige yam arter.

Dioscorea villosa tillegges ofte å kunne påvirke både østrogen-, progesteron- og DHEA-nivået i kroppen vår. En kan trygt si at Wild Yam opp gjennom årene har blitt omspunnet av en rekke myter, spesielt med tanke på DHEA hormonet. Les videre for mer informasjon om hvordan dette henger sammen og hvorfor menn bør tenke seg om før de prøver Wild Yam. Lengre nede på siden kan du lese om Estrogain, et godt, trygt og nå populært alternativ til Wild Yam for kvinner .

Wild Yam har tradisjonelt blitt brukt ved en rekke ulike plager. Spesielt ved menstruasjonssmerter, morgen kvalme og andre kvinne relaterte plager. Enkelte hevder og at Wild Yam har hjulpet ved barnløshet. En eventuell "effekt" fra Wild Yam er avhengig av riktig bruk og leger anbefaler ikke bruk av Wild Yam dersom du er gravid. Konsulter gjerne med en kvalifisert lege eller terapeut.
Det er kun i senere tid at yamsrot har blitt knyttet til hormoner som DHEA, progesteron og østrogen.

Forskning har så langt ikke kunnet bevise at naturlig Meksikansk Wild Yam har noe direkte effekt på kroppens hormon nivå. Dette til tross for at Wild Yam urten ofte frontes som en naturlig kilde for både DHEA, progesteron og østrogen.

Effekten Wild Yam sies å ha på DHEA hormonet virker usannsynlig når en sammenligner bruk, tilbakemeldinger og dosering, med anbefalingene og tilbakemeldingene på DHEA hormonet. Muligens er det mer sannsynlig at diosgenin fra yam kan ha en mild progesteron effekt. Mange tilhengere av Wild Yam virker overbevist av denne progesteron effekten. Uansett har Dioscorea villosa vist seg å være svært gunstig for enkelte kvinner i forbindelse med overgangsalderen. Dette trolig fordi virkestoffet diosgenin i meksikansk yamsrot regnes som et fytohormon.

Fytohormoner forkommer oftest som planteøstrogener, også kalt isoflavoner eller fytoøstrogener. Planteøstrogener har en svak hormonlignende effekt på mennesker og kan virke inn på kroppens østrogenreseptorer. Men hva har nå det med DHEA hormonet å gjøre?

Dioscorea villosa har lenge vært en av de mest brukte plantene i kjemisk framstilling av hormoner som DHEA, testosteron, progesteron og østrogen. Den første prevensjonspillen ble blant annet fremstilt av behandlede råstoffer fra Wild Yam. Og det er flere tiår siden råstoffer fra Wild Yam først ble benyttet til fremstiling av kjemisk DHEA. Og til tross for at prosessen forgår over flere steg i laboratorium, fortsetter allikevel myten om at Wild Yam kan påvirke kroppens naturlige DHEA produksjon.

Myten om DHEA og Wild Yam ser ut til å ha oppstått som et resultat av den kjemiske utvinningen i laboratorium iblandet en god dose ”smart” markedsføring. Og det har sikkert ikke skadet myten at kvinner i overgangsalderen ofte har hatt forholdsvis god nytte av Wild Yam. Tusenvis av kvinner benytter i dag Wild Yam i sin kamp mot overgangsplagene.

Resultatet av hvor innarbeidet Wild Yam er som et ”naturlig DHEA alternativ” er og godt tilstede i Norge. Gjennom flere år har Wild Yam blitt markedsført som en naturlig DHEA forløper som skal kunne hjelpe kroppens egen DHEA produksjon. Vi registrer samtidig at det kun er Barbasco Plus fra Tavita som har fått medieomtale i forbindelse med DHEA. Det var faktisk Barbasco Plus omtalene som i sin tid satte fokus på DHEA fenomenet blant publikum i Norge.

Deretter tok det ikke lang tid før enkelte tilbydere av Wild Yam produkter begynte å benytte Barbasco i navnet, eller i omtalen på produktene sine. Utklipp fra artikler om Barbasco Plus ble brukt for å knytte Meksikansk Wild Yam til DHEA. Dette uten at Wild Yam tilskuddene inneholdt Dioscorea colletti, som er den kinesiske Barbasco-urten brukt i Barbasco Plus fra Tavita.

For menn kan det være uheldig at Wild Yam markedsføres som DHEA. Dette gjelder spesielt for menn som spesifikt ønsker å øke sitt DHEA-nivå, vel vitende om at DHEA blant annet konverteres til testosteron. Men i stede ender de opp med ett Wild Yam kosttilskudd fullt av planteøstrogener.

Den amerikanske ernæringsfysiologen Kaayla T. Daniel, PhD, har i årevis gransket den vitenskapelige litteraturen om effekter av soya på menneskets helse. Det hun sier er og viktig for med menn som tar Wild Yam, da Wild Yam og er rik på isoflavoner. Hun uttaler følgende om menn og isoflavoner (planteøstrogener) i et intervju publisert i bladet Mat&Helse oktober 2005:

I Norge har også noen menn begynt å bruke soyaprodukter for hormonelle problemer. Hva er din kommentar til det?”
- ”Jeg forventer at få menn ville gjort det hvis de visste
at soya reduserer nivået av testosteron og øker østrogennivået. Forskere hemmer rutinemessig testosteronnivået hos dyr ved å fôre dem med et isoflavonrikt kosthold. Selv om muligheten for at mat eller soyatilskudd kan forebygge prostatakreft, får store overskrifter i massemediene, er det få menn som hører om at medaljens bakside er at de blir mer feminine, svarer Kaayla.”

Mulig planteøstrogener fra soyaprodukter eller Wild Yam kan være gunstig for enkelte menn i forbindelse med for eksempel prostatakreft. Spørsmålet er om menn som ikke føler seg "faresonen" ønsker å ta kosttilskudd med planteøstrogener, og dermed tilsynelatende risikere å bli mer "feminine"?

Dr Ken Purvis, en av få leger i Norge som har vært involvert i DHEA forskning, utførte et dobbelt blind studie ved sin klinikk. Over en kortere periode fikk en gruppe kvinner Barbasco Plus fra Tavita (kinesisk Barbasco) og en annen gruppe fikk Wild Yam. Resultatet fra Barbasco Plus / Wild Yam studie ble offentliggjort i Allers nr 22/00. Dr Ken Purvis uttalte følgende: "Hos alle som hadde fått kinesisk Barbasco, fant man en økning av DHEA-nivået i blodet, mens gruppen som fikk Wild Yam ikke hadde økning av DHEA i det hele tatt."

Det som ikke ble tatt med på trykk i Allers artikkelen var at enkelte i perioden de fikk Wild Yam, faktisk fikk målt en reduksjon i sitt DHEA-nivå. Med andre ord det stikk motsatte resultat av Barbasco Plus og hva Wild Yam markedsføringen ofte prøver å skape et inntrykk av.

For kvinner som ikke er opptatt av kroppens DHEA-nivå er nok Wild Yam et "trygt" og tradisjonelt alternativ til kjemisk østrogen. Men vi registrerer og at det er andre naturlige kosttilskudd på markedet som kan ha vel så bra effekt om ikke bedre enn Wild Yam.

Med-Eq Estrogain er et naturprodukt som inneholder en balansert kombinasjon av planteøstrogener fra soya (soyabønner), rødkløver og parkslirekne (tunggress). Dette er en balansert sammensetning som sikrer en fornuftig dosering på 45 mg sammensatte isoflavoner (aktive planteøstrogener), samt betydelige mengder av antioksidanten transresveratrol/trans-resveratrol per tablett. Den avbalanserte sammensetningen av ulike planteøstrogener gir forhåpentligvis en større sjanse for ønsket effekt og tryggere bruk, enn produkter basert på isoflavoner fra soya eller Wild Yam alene. Noen Wild Yam produkter inneholder og det mange vil mene er for høy dosering av isoflavoner (planteøstrogener), opptil 100 mg eller mer. Ernæringsfysiologen Kaayla T. Daniel advarte nettopp mot for høye isoflavon nivåer i intervjuet hennes fra Mat&Helse oktober 2005.

Rødkløver har lenge vært kjent for sine helsebringende egenskaper og er en av de mest planteøstrogen rike kildene vi kjenner til. Estrogain innholder hele 5 ulike isoflavoner (planteøstrogener) og er trolig et av de bedre kosttilskuddene for kvinner i overgangsalderen. Estrogain kan med andre ord være et godt og sikkert alternativ til Wild Yam for kvinner som ønsker resultater i kampen mot overgangsplagene. På samme måte som Wild Yam, virker nok heller ikke Estrogain positivt på DHEA nivået i kroppen. Og kosttilskuddet er naturlig nok heller ikke tiltenkt menn.

En forresten skulle tro at helsekostbransjen var klar over at Wild Yam tilsynelatende ikke har noe positiv effekt på DHEA-nivået. Det er ikke så ofte en ser en urt bli profilert som en forløper for enten, DHEA, østrogen, progesteron, eller en kombinasjon av de 3. Vi snakker om den samme urten, Wild Yam. Urten innholder riktig nok isoflavoner, men det eneste stedet Wild Yam er en direkte forløper til disse og endre hormoner er nok i et laboratorium. Allikevel kan du fortsatt se Wild Yam urten i en rekke helsekostbutikker frontet som et naturlig DHEA preparat.

Enkelte postordreselskaper har som tidligere nevnt gått enda lengre og markedsfører Wild Yam produkter med ordet barbasco lagt inn i produktnavnet. Tenk deg et produkt markedsført som "Wild Barbasco Yam". Produktet er basert på Wild Yam uten å inneholde så mye som spor av den kinesiske barbasco urten. At markedsføringen av et slikt produkt er gjort for å kapitalisere på den positive omtalen Barbasco Plus har mottatt hos leger, terapeuter, publikum og media er åpenbar. Hvor mye hensyn tar slik markedsføring av Wild Yam til kundene og deres helse?

Vi legger merke til at Kinesisk barbasco (Dioscorea colletti) og Meksikansk Wild Yam (Dioscorea villosa) er to forskjellige underarter av samme plantefamilie (med ulike egenskaper). Og selv om ikke konsekvensene er de samme, vil et illustrerende eksempel være at du bestiller 5 kirsebær trær og får levert 5 nype busker. Begge planteartene tilhører nemmelig rosefamilien (Rosaceae). De fleste ville nok protestert på denne leveransen selv om den ikke berører helsen så mye.

Med helsekostbransjen er det ikke like enkelt. Forbrukerne overstrømmes av tilbud, ulike merker og løfter om et bedre liv. Dette fører til at svært mange må prøve en rekke kosttilskudd før det finner ett som virkelig virker for dem. Enkelte gir nok opp underveis. Andre blir faste brukere av et kosttilskudd som kanskje kun gir 50% nytte / effekt av hva de kunne oppnådd ved et mer informert (eller mindre villedende) valg av kosttilskudd.

Det hjelper å ha klart for seg at det er din egen kropp, helse og livskvalitet du investerer i når du kjøper et kosttilskudd. Et hus eller en bil koster mer og er således ”større” investeringer. Normalt er dette også overveide investeringer vi bruker tid på fordi de påvirker oss økonomisk over flere år. Det ser med andre ord ut som vi har større fokus på økonomi enn egen helse!

Hvor nøye er du med den viktigste investeringen av alle, den du gjør i din egen helse og livskvalitet?

Wild Yam er på mange måter et godt naturpreparat med mange fornøyde brukere, spesielt kvinner med overgangsplager. En positiv effekt på DHEA-nivået i blodet ser allikevel ut til å forbli en myte. Menn bør naturligvis tenke seg godt om før de eventuelt prøver Wild Yam eller andre planteøstrogen produkter.

Barbasco Plus ser ut til å være et bedre valg av (til tross for prisforskjellen) kosttilskudd for menn, siden Wild Yam innholder planteøstrogener. Barbasco Plus kan og være bedre for kvinner som er opptatt av å støtte kroppens naturlige prosesser og dermed kunne oppnå flere potensielle helseeffekter. For mange kvinner er det nok å få redusert hetetoktene forbunnet med overgangsalderen. Andre igjen ønsker flere gevinster og er opptatt en mer langsiktig livskvalitet. Uansett kan Barbasco Plus fra Tavita være et nyttig valg.

Kvinner har langt mer å velge i enn menn. Foruten Barbasco Plus og Med-Eq Estrogain, som er gode og ikke minst sikre alternativer til Wild Yam, finnes det og alternativer som: Arcon Tofupill, Natto K2, nattlysolje og Pycnogenol® STRONG (40 mg). Pyknogenol er forresten mer egnet ved betennelser, hjerte- og karsykdommer, sukkersyke, allergier, premenstruelle plager og hudproblemer.

Se menyen oppe til venstre for mer informasjon om mulige helseeffekter ved et optimalt DHEA-nivå.

Har du erfaring med Wild Yam, Estrogain, Barbasko Plus eller noen av de andre naturproduktene på DHEA.no hører vi svært gjerne fra deg! Spesielt søker vi erfaringer med Wild Yam og Barbasco.

 

Del denne siden

 
 

 

Norsk studie på Wild Yam og Barbasco Plus
Dr Ken Purvis har utført et mindre dobbelt blindstudie på Wild Yam og Barbasco Plus fra Tavita: "Hos alle som hadde fått kinesisk Barbasco, fant man en økning av DHEA-nivået i blodet, mens gruppen som fikk Wild Yam ikke hadde økning av DHEA i det hele tatt." Allers 22/00.

Estrogain og planteøstrogener
Estrogain er et naturprodukt spesielt utviklet med tanke på kvinner i overgangsalderen. Estrogain Inneholder planteøstrogen rike kilder som soya, rødkløver og parkslirekne. Estrogain er tillatt for salg i Norge og kan bestilles via oss per epost med fast 5 for 4 rabatt.

Overgangsalderen
Her følger noen flere sitater fra ernæringsfysiologen Kaayla T. Daniel, PhD, sitt intervju i Mat&Helse oktober 2005:
"Selv de fleste av forskerne som har finansiell støtte fra soya-industrien, advarer sterkt mot bruk av tilskudd av isoflavoner fra soya, svarer Kaayla. Disse pillene inneholder meget høye nivåer av isoflavoner, mye høyere enn det som naturlig finnes i soyabasert mat, og som man ville få i seg gjennom et normalt matinntak. Hvis slike piller skal brukes i det hele tatt, bør det skje under nøye veiledning av en lege og med grundig overvåkning, dosering og jevnlig testing i et laboratorium." "Jeg anbefaler at kvinner før og under overgangsalderen spiser et økologisk blandingskosthold som er rikt på sunt fett som understøtter kroppens naturlige hormon-produksjon, sier Kaayla.
– Det er også viktig at kvinner ikke blir for stresset, siden binyrene må fungere optimalt for å produsere hormoner som de trenger midt i livet. Hetetokter og nattlige ”svettekuler” er symptomer på generelle helseproblemer som bør angripes på en rekke måter, fra avgiftning av leveren til styrking av binyrene. Jeg anbefaler at kvinner arbeider med kompetente naturopatiske eller alternative leger som verken bruker tradisjonell, kunstig hormonerstatningsterapi eller soyabaserte hormonhermere. Noen kvinner rapporterer om store fordeler av bioidentisk terapi, dvs. behandling med hormoner som er kunstig framstilt i et laboratorium, vanligvis av soya, men som er identiske på et molekylært nivå med de hormonene mennesker produserer naturlig".

Wild Yam bivirkninger
De få tilfellene av bivirkninger som er registrert begrenser seg stort sett til allergiske reaksjoner. Forsøk på dyr har i få tilfeller med høy dosering resultert i leverskader. Ved overdosering kan kvalme, oppkast, diaré og hodepine forekomme. Wild Yam har tidligere blitt benyttet i mindre doser under graviditet mot kvalme. Leger anbefaler å ikke innta urten ved graviditet eller amming siden eventuelle bivirkninger på foster / barn ikke er kartlagt. Som med alt annet relatert til hormoner (hormon tilskudd, Barbasco Plus, DHEA, Estrogain og fytohormoner) bør personer som har eller har hatt hormonrelatertkreft utvise ekstra forsiktighet, konsulter først med lege. Menn bør og være forsiktige ved inntak av Wild Yam og andre urter og mat rike på isoflavoner / planteøstrogener.