DHEA og helsefordelene  
DHEA -naturens egen ungdomskilde  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

DHEA tilskudd i Norge og kosttilskuddet Tavita Barbasco Plus

Mange av henvendelsene til DHEA.no er vedrørende DHEA (dehydroepiandrosterone) kosttilskudd og hva som er forskjellen på syntetisk DHEA og naturproduktet Tavita Barbasco Plus. Ikke minst er det mange som lurer på om Tavita Barbasco Plus er bedre, sikrere og sunnere for kroppen enn syntetiske DHEA kosttilskudd. I denne artikkelen ser vi derfor nærmere på forskjellene mellom ulike syntetiske DHEA kosttilskudd og det populære naturproduktet Tavita Barbasco Plus.

Syntetiske DHEA produkter finner du i de fleste amerikanske kosttilskudd nettbutikker og DHEA benyttes av millioner av mennesker på verdensbasis. Stort sett ansees syntetisk DHEA for å være forholdsvis trygt i bruk ved riktig dosering og tett oppfølging av lege. Alle de ulike DHEA tilskuddene på markedet utgjør allikevel en utfordring når det gjelder kvalitet og faktisk innhold, til tross for generelt gode tilbakemeldinger.

Barbasco Plus har i dag ti tusenvis av fornøyde brukere i Norge og en rekke andre Europeiske land. Populariteten kommer fra en rekke positive media omtaler, at kosttilskuddet kun inneholder naturlige næringsstoffer, fra kunders positive tilbakemeldinger og ikke minst at Tavita Barbasco Plus i motsetning til DHEA kan lovlig bestilles til eget forbruk og levers ferdig fortollet i postkassen. Tilbakemelding fra brukere og et studie utført av Dr Ken Purvis bekrefter også at Barbasco Plus fra Tavita øker kroppens naturlige DHEA produksjon.

Barbasco Plus, DHEA og lovelighet

Barbasco Plus kan man trygt bestille til eget forbruk og leveres ferdig fortollet i postkassen og fortolles til Norge i henhold til Norske lover og regler.

Kjemisk DHEA er ikke salgsvare i Norge og står oppført på IOC sin liste over dopingmidler. Dette betyr at du kun kan benytte kjemisk DHEA i Norge etter å ha fått resept fra lege. Mange tar allikevel sjansen på at forsendelsen ikke blir stoppet i tollen, mens andre rett og slett ikke er klar over at kjemisk DHEA ikke kan bestilles til Norge. Tirsdag 05.10.10 kunne man derfor finne overskriften Bestemor (66) dømt for doping etter kjøp av DHEA i Moss Avis, mens VG fulgte opp med følgene overskrift: Bestemor dømt for å ha kjøpt dop på nettet.

DHEA mangel

DHEA mangel assosieres av forskere med en rekke plager og en reduksjon i både levealder og livskvalitet. DHEA mangel oppstår normalt ved langvarig stress og ulike former for kroniske plager. Også ved aldring oppstår DHEA mangel og hormonell ubalanse. I tillegg reduseres DHEA produksjonen naturlig ved aldring. Forskning indikerer at DHEA kosttilskudd kan være svært nyttig og virke forbyggende mot en rekke aldersrelaterte plager for kvinner og menn over 40 år.

DHEA mangel og diabetes

DHEA mangel kan også oppstå som en følge av bruk av medisiner og personer med diabetes rammes kanskje ekstra hardt siden diabetes reduserer DHEA produksjonen, det samme gjør insulin behandling. Derfor er det kanskje ekstra viktig å forbygge DHEA mangel hos diabetes pasienter og hos kronisk syke generelt. Ved DHEA mangel bør også omega 3 benyttes for optimal effekt på kroppens hormonbalanse, dette er trolig spesielt viktig ved oververkt og diabetes.

Syntetiske DHEA kosttilskudd

Syntetiske DHEA kosttilskudd har vært tilgjengelig i USA i over 25 år og har svært mange fornøyde brukere og tilskuddene brukes nå i en rekke land. Så godt som alle studier som viser til positive resultater med DHEA er utført med syntetiske DHEA kosttilskudd. Selv om DHEA er forsket mye på er det begrenset med langtisstudier (siden det ikke er mulig å ta patent på DHEA er ikke legemiddel industrien interessert i å bruke penger og resurser på DHEA). Det råder derfor en hvis usikkerhet rundt langtidsbruken av syntetiske DHEA kosttilskudd.

Noe av utfordringene med syntetiske DHEA kosttilskudd er å finne riktig dosering. For kroppen blir kjemiske DHEA hormon tilskudd også potensielt en utfordring siden leveringsmetoden ofte er tabletter eller kapsler som gir alt fra 5mg til 100mg DHEA i en dose. Kroppen din produserer DHEA som skilles ut fra binyrene i langt mindre doser med variasjoner gjennom døgnet tilpasset kroppens andre hormoner. Kjemiske DHEA kosttilskudd leverer derimot normalt hele dosen i en omgang. Og som med mange andre hormon tilskudd foretrekker kroppen tilgjengeligheten til syntetisk DHEA og nedregulerer sin egen naturlig DHEA produksjon.

Sett fra et ”naturlig” standpunkt med ønske om best mulig helse medfører bruk av syntetisk DHEA at de med redusert DHEA produksjon forsterker effekten av lav DHEA produksjon ytligere. Dette fordi syntetisk DHEA reduserer kroppens naturlig prosesser og egen evne til å produsere naturlig DHEA. Eksempler på at hormon kosttilskudd kan gi varige skader på kroppens naturlige evne til å produsere hormoner har tidligere ofte oppstått i kroppsbygger miljøer. Det er ikke mangel på skrekkeksempler der mannlige kroppsbyggere har mistet helt eller delvis evnen til normal testosteron produksjon etter misbruk av anabole steroider og syntetiske testosteron kosttilskudd. Det er derfor rimelig å anta at enkelte som benytter syntetiske DHEA kosttilskudd kanskje bør fortsette med DHEA resten av livet. Det vil i så tilfelle være en vurdering den enkeltes lege må ta et standpunkt til.

DHEA kosttilskudd vil trolig ikke permanent stoppe opp binyrenes naturlige DHEA produksjon. Eksempelet fra kroppsbyggermiljøet er nok basert på vesentlig høyere testosteron doseringer relativt til DHEA doseringen den enkelte vil få anbefalt av sin lege. Men dersom DHEA tilskudd tas over lengre perioder kan dette potensielt redusere binyrenes kapasitet så mye at det vil oppstå DHEA mangel etter at bruken av syntetisk DHEA er avsluttet. Permanent DHEA mangel er også en potensiell fare, som for enkelte kan gjøre det nødvendig å ta DHEA livet ut for å opprettholde optimal livskvalitet.

7-keto-DHEA kosttilskudd

Det hevdes at DHEA omdannes til over 150 metabolitter (mellomstadier og biprodukter av DHEA hormonet) som alle har spesifikke funksjoner i kroppen. 7-keto-DHEA
(3-acetyl-7-oxo-dehydroepiandros-terone) sies å være en av de viktigste metabolittene av DHEA og påstås å være sikrere i bruk ved at 7-keto-DHEA ikke omdannes i kroppen til østrogen eller androgener (hormoner som stimulere maskulinisering) som for eksempel testosteron. Dette er også en dyrere versjon av syntetisk DHEA og selv om nettbutikkene hevder at 7-keto-DHEA er en sikrere utgave av DHEA hormonet stiller flere leger seg skeptisk til påstandene 7-keto-DHEA markedsføres under. Det er også ukjent hvordan inntak av 7-keto-DHEA virker inne på hormonballansen generelt.

7-keto-DHEA er en nyere utgave av syntetiske DHEA kosttilskudd og det finnes heller ikke studier på langtidseffekten av 7-keto-DHEA kosttilskudd.

Kosttilskuddet Tavita Barbasco Plus

Naturproduktet Tavita Barbasco Plus er helt fritt for syntetisk DHEA og virker ved å gi næring til kroppens naturlige prosesser. Kosttilskuddet inneholder kun naturlige vitaminer og urter som er synergistisk sammensatt for å stimulere kroppens hormonballanse og binyrenes egen produksjon av DHEA. I motsetning til syntetiske DHEA kosttilskudd som bidrar til å redusere en allerede redusert DHEA produksjon, stimulerer Tavita Barbasco Plus i motsatt retning ved å vitalisere binyrene og kroppens naturlige hormonballanse. Siden kosttilskuddet lar kroppen styre prosessen fullt ut reguleres DHEA produksjonen ved riktig dosering trolig tilnærmet slik den optimalt fungerer ved kroppens mest vitale periode rundt 21 til 25års alderen (det er rundt denne alderen DHEA produksjonen normalt er på topp foruten de første dagene rett etter fødsel).

Når binyrenes naturlige DHEA produksjon stimuleres av Tavita Barbasco Plus regulerer kroppen selv hormonballansen og konverteringen av DHEA til andre hormoner kroppen trenger, og de ulike metabolittene av DHEA hormonet, som for eksempel 7-keto-DHEA. Detter er også trolig grunnen til at det etter over 13 år med kosttilskuddet på markedet i Norge ikke er rapportert om noen alvorlige bivirkninger. Evnen kroppen har til å utnytte DHEA i reguleringen av hormonballansen og rollen ”ungdomshormonet” DHEA spiller for kroppens generelle helse og vitalitet gjenspeiles i alle de positive tilbakemeldingene på Barbasco Plus over flere år fra behandlere, brukere, leger, terapeuter og media. Et svært bredt spekter av plager sies å ha blitt redusert eller helt borte ved bruk av Tavita Barbasco Plus og mange hevder å være fri for medisiner (ofte med alvorlige bivirkninger) de tidligere har vært helt avhengig av. For mer informasjon om gode erfaringer med kosttilskuddet kun du lese mer her: brukererfaringer med Tavita Barbasco Plus.

Tilbakemeldinger fra behandlere og terapeuter viser også at Tavita Barbasco Plus kan være til god hjelp ved binyrebarksvikt og binyretretthet. Ved binyresvikt symptomer kan det ta opp til ett år å oppnå ønskede resultater og det er viktig å kombinere med andre kosttilskudd for optimal behandling. Både omega 3, et godt naturlig multivitamin (gjerne med høye doser B vitaminer og med mineraler som magnesium og sink) og aminosyrer er viktig i kombinasjon med Tavita Barbasco Plus for å gjenopprette hormonballansen ved binyrebarksvikt, binyretretthet og andre binyreproblemer. Tavita Barbasco Plus vil også for de fleste som har tatt eller tar syntetiske DHEA kosttilskudd trolig være godt egnet for å styrke binyrene og gjenopprette kroppens og binyrenes naturlige DHEA produksjon.

Til tross for Tavita Barbasco Plus sine mange gode tilbakemeldinger betyr ikke dette at du er garantert samme effekt andre måtte hevde og oppnå med naturproduktet. Vi er biokjemisk alle litt forskjellige og andre faktorer spiller inn som for eksempel ernæringsnivå etc. Dersom kroppen har andre ubalanser som virker inn på hormonballansen er det god mulig at du må supplere med andre tilskudd for å oppnå optimal eller ønsket ”effekt” fra Tavita Barbasco Plus. Omega 3 kosttilskudd har vist seg å være veldig gunstig for både hormonballansen og for å oppnå bedre resultater med Tavita Barbasco Plus. De aller fleste får i dag i seg alt for mye omega 6 gjennom maten og dette slår negativt ut for helsen ved å øke inflammasjonsnivået i kroppen, som igjen fremmer aldersrelaterte plager. Det er derfor viktig for de fleste, enten de benytter syntetiske DHEA kosttilskudd eller Barbasco Plus fra Tavita, å ta et godt omega 3 kosttilskudd. Et av de aller beste naturproduktene på markedet i dag med kvalitetskontroll i alle ledd og svært gunstig pris er Nordic Light Krill- & Fish oil med 30 prosent krillolje og 70 prosent konsentrert omega 3 fra fiskeolje.

Ett annet naturprodukt som kan hjelpe kroppen med optimalt utbytte av Tavita Barbasco Plus, og som også sies å ha en foryngende effekt, er Born : Again Colostrum med råmelk fra første melking innen 6 timer etter kalving. Råmelk hjelper kroppen med regulering av kjønnshormonene, redusering av inflammasjoner og betennelser, redusering av allergiske og ikke-allergiske intoleranser og virker på hudkvaliteten og metabolismen. Du kan lese mer om helsefordelene med naturlig råmelk og Born : Again Colostrum her: www.healthiereurope.info/Colostrum_Born_Again.php

Det er ikke utført studier på langtidsbruken av Tavita Barbasco Plus, men etter over 13 år på markedet i Norge og Skandinavia er det ikke rapportert om noen alvorlige bivirkninger. Dette gjelder også for brukere som har tatt det naturlige kosttilskuddet gjennom alle årene Tavita Barbasco Plus har vært tilgjengelig. Siden Tavita Barbasco Plus i motsetning til syntetiske DHEA kosttilskudd støtter kroppens naturlige prosesser, og lar kroppen selv regulere hormonballansen og produksjonen av naturlig DHEA, anbefales Tavita Barbasco Plus av en rekke behandlere, leger og terapeuter fremfor bruken av både syntetiske DHEA kosttilskudd og enkelte medisiner. Tavita Barbasco Plus ansees derfor av fagfolk som et trygt og sikkert naturprodukt med god effekt mot DHEA mangel. Noe som også kommer frem i omtalen av Tavita Barbasco Plus i boken ”Mat er Helse” av Dr Bjørn Johan Øverbye.

Dersom du ønsker å vite mer om langtidsbruk av Tavita Barbasco Plus kan du lese artikkelen som er lagt ut på HealthierEurope.info: Barbasco Plus og langtidsbruk


Kom gjerne med tilbakemeldinger eller spørsmål til denne artikkelen om syntetiske DHEA kosttilskudd og naturproduktet Barbasco Plus. Brukererfaringer med både Tavita Barbasco Plus og syntetiske DHEA kosttilskudd tar vi også svært gjerne i mot,
takk for hjelpen!!

 

Del denne siden

 
 

 

Barbasco Plus og DHEA tilskudd Norge
Professor i medisin, Dr Ken Purvis, utførte en studie der en gruppe fikk Tavita Barbasco Plus. En annen gruppe fikk et kjent postordre Wild Yam kosttilskudd. Resultatet var at alle som fikk Tavita Barbasco Plus fikk bekreftet en økning i DHEA-nivået i blodet, mens de som fikk Wild Yam ble målt med ingen positive endringer i sitt DHEA-nivå. Resultatet fra Barbasco Plus studie ble offentliggjort i Allers nr 22/00. Det som ikke ble nevnt i artikkelen var at enkelte ble målt med reduksjon i DHEA nivået i perioden de fikk Wild Yam tabletter. Foruten dette har en rekke Tavita Barbasco Plus brukere testet DHEA nivået sitt med svært gode resultater og tilbakemeldingene på "effekten" samsvarer med det forskere hevder DHEA kan hjelpe mot.

Omega 3 og DHEA
Foruten at omega 3 er viktig for hormonbalansen i kroppen deler omega 3 og DHEA noen av de samme helseeffektene ved at begge virker svært positivt på konsentrasjon og kognitive funksjoner, metabolismen, aldersrelaterte plager, betennelser, immunforsvaret, depresjoner og beskytter mot enkelte former for kreft. Omega 3 er kanskje spesielt viktig for produksjonen av sexhormoner som progesteron, testosteron og østrogen. Mange brukere viser derfor til svært gode resultater ved å kombinere omega 3 kosttilskudd med Tavita Barbasco Plus og det samme burde gjelde for de som benytter syntetiske DHEA kosttilskudd. Her kan du lese mer om et av de bedre omega 3 produktene i Norge som kombinerer kvalitetskontroll utover det vanlige med god pris og en optimal sammensetning av krillolje og konsentrert omega 3 fra fiskeolje: www.Omega3Norge.com

Råmelk / Colostrum
Råmelk anbefales ofte ved fordøyelses problemer, dårlig næringsopptak, intoleranser og smerter i ledd og muskler. Born:Again Colostrum har fått mye oppmerksomhet gjennom 2 artikler i ukeblader i 2010 på grunn av den gode tilbakemeldingen fra fornøyde brukere og flere artikler ventes. Forskning på bovine colostrum (råmelk fra ku) bekrefter at råmelk stimulerer og regulerer kroppen til bedre motstand mot sykdommer og stimulerer til reparasjon av skader og fornying (forynging) av vev og livsprosesser. Spesielt interessant er innholdet av foryngende vekstfaktorer, veksthormon og råmelk er en naturlig kilde til IGF-1 (insulin like growth factor-1). Kombinasjonen av de mest etterspurte ”Anti-Aging” molekylene sammen med mye annet skulle gjøre naturlig råmelk til den perfekte kombinasjon sammen med DHEA, enten det er gjennom Tavita Barbasco Plus eller syntetiske DHEA kosttilskudd! Born : Again Colostrum