Barbasco Plus fra Tavita er for mange veien til selve ungdomskilden  
DHEA -naturens egen ungdomskilde  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Mer om DHEA og DHEAS

DHEA er forkortelsen for et steroidhormon med det passende navnet; dehydroepiandrosterone. DHEA går ofte under navnet "ungdomshormonet", "mor-hormonet" og "sex-hormonet". Ungdomshormonet er nok inspirert av den sagnomsuste ungdomskilden som mange forskere mener DHEA er en viktig del av.

Mor-hormon benevnelsen benyttes fordi DHEA i tillegg til å besitte funksjoner forskere ikke helt ut forstår, også er en forløper ("forhormon") til østrogen, testosteron og andre viktige hormoner. Dette forklarer og delvis hvorfor DHEA kalles sexhormonet. Testosteron er nemmelig med å regulerer sexlysten hos både kvinner og menn.

Se DHEA helseeffekter for mer om DHEA og sexlyst.
Les dr. Øverbye sine bemerkninger i boken "Mat er Helse" fra 2007 vedrørende terapeuters erfaringer med Barbasco Plus og sexlyst hos begge kjønn!

De fleste studier tyder på at DHEA kan bedre mange helse- og aldersrelaterte plager, nettopp ved å bedre kroppens hormonbalanse gjennom naturlig konvertering til andre hormoner. Riktig bruk av DHEA vil derfor trolig kunne gi en rekke potensielle helsefordeler.

DHEA er for øvrig et hormon som er rikelig tilstede i fosterutviklingen. Kort etter fødsel faller hormon nivået til nesten ingenting. DHEA nivået er først stigende igjen ved 6 - 9års alderen. Produksjonen av DHEA akselererer i puberteten og når normalt sitt høydepunkt rundt 23 - 25års alderen. Deretter begynner DHEA nivået å synke, og ved 70 års alderen har man mistet 80% av det "sirkulerende DHEA nivået" (DHEA-S) man hadde som ung. I løpet av livet synker kroppens DHEA produksjon med opptil 95%. Ingen andre viktige biokjemiske stoffer har blitt målt med tilsvarende reduksjon hos både kvinner og menn.

DHEA er et hormon som i all hovedsak produseres i binyrene, mindre mengder DHEA produseres også andre steder i kroppen. Små mengder DHEA produseres for eksempel i hjernen. Hjernen inneholder ellers forholdsvis høye konsentrasjoner av DHEA.

Når binyrene produserer DHEA benyttes blant annet LDL-kolestrol (det "farlige" kolesterolet) i prosessen. DHEA i seg selv er fettløslig og må omdannes til DHEAS (DHEA-S), les DHEA-Sulfat, for å kunne sirkulere som et vannløslig (og selvfølgelig blodløslig) hormon i blodet. Dette sikrer at DHEA (DHEAS) effektivt kommer ut til alle kroppens celler.

DHEAS kan og konverteres tilbake til DHEA. Siden halveringstiden til DHEAS er vesentlig lengre enn hos DHEA, og kroppens samlede DHEA nivå normalt til en hver tid består av minst 90% DHEAS, er DHEAS langt bedre egnet ved hormon målinger. Forskjellen i halveringstiden gjør og at DHEA-Sulfat har et langt mer stabilt nivå hele dagen, mens DHEA har langt større verdi svingninger, normalt med en topp tidlig på morningen. For å få en mest mulig riktig hromon måling skulle ideelt DHEA og DHEAS blitt målt tidlig om morningen på fastende hjerte. Dette krever mer enn en enkel blodprøve og gjøres normalt ikke.

Når DHEA måles er det med andre ord DHEA-Sulfat som måles. DHEAS kan enkelt kalles sirkulerende DHEA og en grei huskeregel for å gjøre det enklere er at DHEA-Sulfat er "DHEA-Sirkulerende". Tabellen under viser typiske referanseverdier ved blodprøver av sirkulerende DHEA (DHEAS) ved hormonprøver i Norge.

Eksempel på referanse verdier for DHEA-Sulfat (DHEAS) ved hormonprøver i Norge:

Nyfødte (0 - 28 dager) 4,5 - 9,8 µmol/L
Barn (5 - 52 uker) 0,4 - 2,1 µmol/L
Barn (1 - 8 år) 0,3 - 1,7 µmol/L
Barn (9 - 14 år) 1,0 - 8,0 µmol/L
Kvinner og menn under 50 år 2,0 - 10,5 µmol/L
Kvinner og menn over 50 år 0,3 - 2,5 µmol/L

Legge merke til at referanseverdiene på DHEA over er ment å brukes av helsepersonell for å diagnostisere sykdom, for eksempel binyrebarksvikt, hormonproduserende svulster og enzymdefekter. Ikke bare er referanseområdet lite egnet for å vurder DHEA tilskudd, det er og svært avgrenset og tar ikke hensyn til at menn produserer mer DHEA enn kvinner. Når DHEA produksjonen er på topp kan verdiene fort nå 17 µmol/L for menn og 15 µmol/L for kvinner. Tar du en DHEA test råder vi deg allikevel å følge din leges vurderinger.

De fremste ekspertene på DHEA mener at det optimale når vi kommer opp i 35 – 40års alderen er på sikt å tilstrebe et hormon nivå tett på det en hadde når produksjonen var på topp i 20årene. Foruten noen fordeler med lettere intensiv trening og regelmessig meditasjon, er inntak av tilskudd i dag den eneste måten å effektivt øke DHEA nivået på. Se forøvrig overskriften Stress og Depresjoner for mer om naturlig økning av DHEA nivået og meditasjon.

Leger i Norge kan foreskrive DHEA, men da må normalt en konkret mangel først dokumenteres. Med tanke på hvor snevre referanseverdiene for DHEA er, og med en svært begrenset kunnskap om DHEA blant legestanden, er selvfølgelig det å få DHEA via lege i Norge ikke det enkleste kunststykket.

Barbaso Plus vil derfor for mange være et bedre og trolig sikrere valg. Inntak av kjemisk DHEA byr på et par utfordringer som av flere årsaker kan være greit å styre unna. For det første er det med DHEA som med østrogen, testosteron og andre hormoner. Når kroppen får et hormon tilført svekkes samtidig kroppens egen produksjon av hormonet. Dosering vil og bli et tema som kan by på utfordringer. Barbasco Plus skal derimot ha motsatt effekt, ved å støtte binyrene vil kroppen selv regulere hormonproduksjonen. Dette vil i så tilfelle innbære en styrkning av kroppens egen funksjoner, i tillegg til at dosering ikke lengre er et tema side det er kroppen selv som styrer hele hormon prosessen.

Kroppen omdanner DHEA etter behov til en rekke ulike hormoner der de mest kjente er det mannlige kjønnshormonet testosteron, og det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Både kvinner og menn har en naturlig produksjon av testosteron og østrogen. Som tidligere nevnt er kvinners libido, les sexlyst, helt avhengig av en normal testosteron funksjon. Fettkjertlene i huden hos kvinner reguleres og av testosteron. Kvinner merker effekten av dette når overgangsalderen nærmere seg og huden naturlig blir tørrere fordi testosteron produksjonen reduseres.

Inntak av kjemisk DHEA vil kunne øke testosteron produksjonen noe hos kvinner og det har vært registrert tilfeller der kvinner har fått dypere stemme (ved høy dosering). For å få mest mulig ut av et hormontilskudd er dosering med andre ord avgjørende. Bivirkninger ved riktig bruk av DHEA er sjeldne og forsvinner normalt hurtig ved å redusere inntaket av tilskuddet.

Selv om IOC i 1997 førte opp DHEA på sin doping liste vil DHEA selv i store mengder kun omdannes til testosteron i svært begrensede mengder (selv hos menn). Muskelbyggende effekt for atleter og idrettsutøvere vil derfor normalt være minimal. Mulig effekten er større dersom hormon produksjonen allerede er lav, hos eldre utøvere, eller ved svært intensiv og langvarig trening. Bruk av Barbasco Plus i idrettssammenheng er ikke å anbefale grunnet DHEA sin plassering på doping listen til IOC.

DHEA er en naturlig substans i kroppen som vi ikke får i oss via mat. Vi kan med andre ord ikke supplere på samme måte som mange velger å gjøre med vitaminer, mineraler og antioksidanter. Man kan allikevel øke DHEA produksjonen noe med meditasjon, trening og reduksjon av kalori inntaket. Redusere kalorier i kostholdet har forskning den siste tiden vist klare indikasjoner på er gunstig for et lengre liv. Er det mulig at DHEA er en av bidragsyterne til denne effekten?

Siden det "ikke" finnes naturlige kilder på DHEA produseres tilskuddet kjemisk, ofte som tabbeletter. I USA er det i godt over 20 år solgt en rekke forskjellige kjemiske DHEA tilskudd med få registrerte bivirkninger. Dosene som selges har normalt ligget på 25 - 50 mg, i nyere tid har det også blitt vanlig med mindre doser. DHEA ser ut til å ha mange fordeler, men det anbefales å snakke med en lege for å få veiledning til riktig dosering av syntetisk DHEA. Når kjemisk DHEA inntaes vil kroppens egen produksjon av DHEA svekkes. Dette kan og være en av grunnene til at ikke alle forskere og leger er like entusiastiske til bruken av kjemisk DHEA.

En av verdens fremste DHEA-forskere, den franske professoren Emile Baulieu, sier at alt tyder på at DHEA hormonet kan forlenge livet og forhindre sykdom.

Internett inneholder en rekke resultater fra seriøs forskning som peker mot at DHEA faktisk er en viktig komponent i den forgjette ungdomskilden. Andrologen Ken Purvis er en av de få i Norge som har deltatt i DHEA-forskningen. Allerede i 1999 var det en artikkel om DHEA på trykk i Allers der han blant annet sa følgende: "Hormonet påvirker flere vekstfaktorer i blodet som igjen virker på muskler, ledd og sener og bidrar til at man gjenvinner styrke."

Grunnen til at DHEA fremstår som rene mirakelkuren kan delvis forklares med at DHEA omdannes til en rekke andre hormoner kroppen trenger. Kroppen styrer denne prosessen selv og hormoner styrer det meste, om ikke alt i kroppen vår. Vi er totalt avhengig av en normal hormonproduksjon for å leve et sunt og friskt liv. DHEA ser og ut til å kunne gi oss noe av det frisk fra ungdommen tilbake selv om årene begynner å dra på. Dr Ken Purvis uttalte i samme artikkel i Allers nr 8/99:
"I USA behandles eldre med DHEA, og de fleste får en følelse av å være fornøyd med livet. Det er med andre ord det hormonet som helt uten bivirkninger påvirker vekstfaktorene i blodet. På mange måter er dette å gi kroppen tilbake et hormon som av ukjente årsaker forsvant."

 

Del denne siden

 
 

 

DHEA og dødelighet
I en studie over 12 år med 240 menn i alderen 50 til 79 år, fant forskere ut at mengden DHEA hang sammen med dødelighet, uansett årsak. Mengden DHEA i kroppen faller dramatisk ved aldring, stress og ved langvarige plager. Feilernæring kan og resultere i et synkene DHEA nivå.

DHEA og aldring
Den daglige produksjonen av DHEA synker fra ca 30 mg i 20-års alderen til under 6 mg i 80-års alderen. DHEA er det eneste hormonet som synker med alderen hos både kvinner og menn. Denne prosessen er den største reduksjonen av et viktig biokjemisk stoff i kroppen som noen gang er dokumentert.

DHEA i Norge - Europa
Siden DHEA i Norge er klassifisert som legemiddel er det ikke lov til å selge eller markedsføre hormonet. IOC sin oppføring av DHEA på dopinglisten gjør det til og med ulovelig å ta inn DHEA hormonet via postordre/internet fra utlandet, selv til eget forbruk. Det anbefales derfor IKKE å bestille kjemisk DHEA fra utlandske nettbutikker. Til tross for lovforbud er det fortsatt produkter som markedsføres som DHEA i helsekostbutikker. Dette bryter med markedsførings loven på flere punkter. Ikke minst er forholdet villedende siden slike kosttilskudd etter loven ikke kan inneholde DHEA og heller ikke gir noen form for målbar DHEA-effekt (en effekt på DHEA nivået kan enkelt registreres ved blodprøver). For store deler av Europa er tilstanden den samme. Lovelig kjemisk DHEA er ikke å oppdrive og det er nok av tilbydere av tvilsomme preparater og "naturprodukter". USA er stedet å dra for deg som ønsker kjemisk DHEA, der har hormonet vært til salgs i flere tiår (riktig nok med noen års opphold). Sjekk før utreise hvor mye, om i det hele tatt noe, du kan ta med deg tilbake til Norge. Ellers er det Barbasco Plus som for alvor satte DHEA på kartet i Norge og Skandinavia. Barbasco Plus er de siste 10 årene trolig det mest omtalte naturproduktet i Norge. Barbasco Plus er og det eneste kosttilskuddet vi kjenner til som er mulig å bestille og lovelig importere til eget forbruk i Norge (der en rekke personer i tillegg til studie utført av Dr Ken Purvis tilsynelatende viser en klar DHEA effekt). Legg merke til at kunder i Norge i henhold til regler fra Tollmyndighetene må oppgi personnummer for å kunne bestille Barbasco Plus. Denne ordningen skal vist og kunne gi enkelte fordeler. Legg merke til at produktet ikke innholder kjemiske hormon tilskudd. Produsenten sier at urten og sammensetningen kun virker stimulerende på binyrene som står for hovedproduksjonen av DHEA.