DHEA og helsefordelene  
DHEA -naturens egen ungdomskilde  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Stress, kortisol og DHEA

Kortisol og DHEA er to av våre viktigste stresshormoner og en god balanse mellom de to hormonene har en vital betydning for din generelle helsetilstand. Denne balansen forstyrres når kroppen kontinuerlig påvirkes av stress slik at spenningsnivået gradvis stiger.

Gjennom livet ditt forskyves balansen mellom kortisol og DHEA gradvis fordi kortisol nivået er mer stabilt og i verste fall økende, mens DHEA nivået reduseres med opptil 95 prosent gjennom livet. Ved begynnelsen av 40-årene begynner du derfor å miste en vesentlig del av din naturlige evne til å håndtere stress. Heldigvis veier livserfaring, rutiner og bedre tilpassningsevne opp for mye av den hormonelle ubalansen. Forskning viser at eldre takler livets utfordringer bedre enn unge. Med lang livserfaring skal det mer til før stresset tar overhånd.

Stressrelaterte ord og uttrykk

Du hører sikkert mye snakk om utbrenthet, sunt stress, usunt stress, stresshåndtering, jobb relatert stress, binyrebarksvikt, spenningshodepiner, avspenning, muskelsmerter, nakkesmerter, nedstemthet, binyretretthet og enda mer stress... Hvordan kan det ha seg at enkle signalstoffer som kortisol og DHEA har en så avgjørende betydning for vårt velbefinnende?

Stress fra alle kanter

Binyrebarkhormonene (produseres i binyrene) kortisol og DHEA er, som tidligere nevnt, en viktig del av kroppens stressrespons. Ved kortvarig stress (og det som normalt oppfattes som ”sunt stress”) øker binyrenes produksjon av de to stresshormonene. Dette er en sunn og normal respons fra kroppen som kort sagt er ment å gjøre deg klar til ”kamp”. Det betyr at kroppen settes i beredskap slik at den kan håndtere situasjonen du står ovenfor. Når utfordringen er løst vil kroppen din igjen stabilisere hormonproduksjonen.

Nå er det dessverre slik at stress situasjoner tidligere oppstod av helt andre grunner enn i dag. Stressmekanismen vår kommer fra en tid da det var mer aktuelt å mobilisere kroppen for å overleve en forbigående fare. I dag er stress noe de fleste av oss assosierer med mye av det som til en hver tid oppleves rundt oss. Arbeidslivet er ofte en uke med stress, og batteriene lader vi helgen, eller gjør vi det?

Når du konstant bombarderes med nye utfordringer, mas, støy, skuffelser, arbeidspress, forventninger, konfrontasjoner og alt annet hverdagen din fylles opp med, blir det ofte lite anledning til hvile. Det å få ”stresset ned” mellom alle inntrykkene er avgjørende for at kroppen din skal opprettholde en sunn balanse.

Kortvarig stress er både viktig og sunt blant annet fordi det stimulere den viktige hormonbalansen. Problemet oppstår når det hele tiden forekommer forstyrrelser i nedstressingsprosessen. Det er heller ikke til spesielt stor hjelp at de fleste tror at tv-titting har en avslappende effekt på kroppen. Er det rart at mange sier de føler seg fullstedig "utbrent" når aktiviteter som ofte benyttes for å stresse ned, faktisk har motsatt effekt på stressnivået?

Den viktige balansen mellom kortisol og DHEA

Sunt og kortvarig stress fra forventninger på arbeidsplassen, eller en hvilken som helt annen ”forbigående utfordring”, øker produksjonen av de 2 viktigste stresshormonene i kroppen din, kortisol og DHEA. Kortisol er et hormon som også spiller en avgjørende rolle i regulering av immunforsvaret, blodtrykket, vekst, metabolismen og en rekke andre prosesser. Kortisol er med andre ord et svært viktig hormon med egenskaper vi rett og slett trenger for å opprettholde god helse. Et kortisol nivå i ubalanse slår derimot fort ut i negative konsekvenser for vår allmenntilstand. Og med all informasjonen du finner om DHEA sine positive effekter på våre sider ser du fort hvorfor DHEA hormonet er avgjørende for optimal helse.

Det er når kroppen forblir anspent fordi den ikke får tid til å normalisert seg, og stressnivået konstant går i stigende retning, at hormonbalansen i kroppen forskyves. Dette oppleves som usunt stress og har en rekke negative effekter, både fysisk og psykisk.

For mye kortisol kan gi stressrelaterte plager

Fordi kroppen er i konstant beredskap økes produksjonen av både kortisol og stresshormonet adrenalin etter hvert så mye at det går utover den viktige DHEA produksjonen. De negative konsekvensene lar ikke vente på seg og du kan oppleve en cocktail av ulike stressrelaterte plager: Hurtig sliten og utmattettet, vektøkning (ofte rundt magen og hoftene), muskeltap, hudproblemer, redusert serotonin produksjon som gir utslag i nedstemthet og depresjon, stigende kolesterol nivå, redusert sexlyst, insulin resistens, økt appetitt og sukkerhunger, leddsmerter, redusert søvnkvalitet, utbrent, hukommelsessvikt og redusert immunforsvar samtidig som kroppens inflammasjonsnivå  forsterkes.

Kombinasjonen av de ulike stressreaksjonene skaper en rekke andre negative ringvirkninger i hele kroppen. For kvinner vil et forhøyet kortisol nivå ha en negativ effekt på progesteron nivået. Totalen går sterkt ut over din livskvalitet og stress er en av hovedfaktorene ved en rekke sykdomstilstander og ved fortidlig død hos menn.

Kollaps i DHEA og kortisol produksjonen

Du har nå lært at kroppen ved kortvarig stress øker produksjon av kortisol og DHEA. Etter hvert som stress blir en større del av hverdagen vil kortisol produksjonen bare øke, mens DHEA nivået reduseres. Forsøk på mus viser blant annet at hippocampus, den viktigste delen av hjernen for hukommelse og romlig orientering, minsker i størrelse ved stress over noen uker. Dette fører igjen til at kortisol nivået stiger ytterligere.

Er du uheldig vil neste steg for kroppen din være at kortisol produksjonen når en topp for deretter å gå over i fritt fall, slik at både kortisol og DHEA kun produseres i mindre mengder. Dette er en respons på at kroppen ikke lengre håndterer påkjenningene og resultatet er kollaps som fører til diagnosen binyresvikt / binyrebarksvikt / binyretretthet.

Når binyrene kollapser og binyretretthet er resultatet sendes kroppen ut i en fullstendig hormonell ubalanse. Man går fra de stressrelaterte plagene til å føle seg fullstendig utbrent. Binyrene har mistet sin evne til å opprettholde normal hormonproduksjon og det kan oppstå en rekke kroniske symptomer hos begge kjønn. Binyretretthet har allikevel størst utslag hos menn fordi det synkende DHEA nivået over lengre tid har gått hardt ut over produksjonen av det mannlige kjønnshormonet testosteron. Selv om stress gir alvorlige helseplager hos kvinner er fortidlig død forbeholdt menn.

Restitusjon med DHEA og Barbasco Plus

Har du først møtt veggen som det ofte kalles kan det være en lang og utfordrende prosess før du greier å innhente deg. Enkelte bruker opptil flere år på denne prosessen. Gruppen som er mest uheldige ser tilsynelatende ut til å stagnerer og må ofte til en hvis grad lær seg å leve med tilstanden.

Heldigvis har DHEA i mange tilfeller vist seg å være avgjørende for å gjenopprette kroppens hormonbalanse. Kroppens naturlige DHEA produksjon kan stimuleres med aktiviteter som reduserer stress. Regelmessig meditasjon har vist seg å være svært gunstig for DHEA produksjonen. Meditasjon vil dermed samtidig bidra med å holde stresshormonet kortisol i sjakk. Trening (bør unngåes eller kun forekommer som helt rolig trening, for eksempel tai chi eller qi gong, dersom du føler deg helt utbrent) og fornuftig kalorirestriksjon sammen med et sunt kosthold har og en god effekt på binyrene og DHEA produksjonen.

For å motvirke symptomene fra stress og det økende antallet av frie radikalers oksiderende virkning, er det viktig å gi kroppen din best mulig forutsetning for å reversere de negative effektene. Derfor anbefales inntak av følgende naturprodukter og næringsemner: Kalsium, frukt, grønt, B vitaminer, vitamin C, sink, magnesium, rosenrot, omega 3, betaglukaner for et mer effektivt  immunforsvar og Barbasco Plus for hormonbalansen.


For tips til hvordan du kan redusere stress kan du lese gjennom artikkelen ”Hvordan redusere stress”.

Dersom du har kommentarer eller erfaring med binyrene, kortisol, DHEA, Barbasco Plus eller stress vil vi gjerne høre fra deg.

Noen utvalgte linker om stress:

Barn kan få diabetes av stress

Familiestress gir mer feber

Lykkelige lever lengre

Temaside om stress hos Lommelegen.no

Informasjon på engelsk om DHEA, kortisol og binyresvikt

 

Del denne siden

 
 

 

Stress og motivasjon
Dessverre er ikke alle i stand til å gjøre noe med stressnivået sitt alene. Det kan derfor være en god investering å hente hjelp og inspirasjon fra andre. Dette kan du for eksempel gjøre gjennom bøker, kurs, livsstilcoaching, psykolog, akupunktur, etc.

Avspenning
Finn en komfortabel stilling, slapp av i skuldrene og les teksten før du gjennomfører denne øvelsen:
Smil og tenk på noe som virkelig gjør deg glad, smilet ditt blir nå enda bredere. Lukk rolig øynene dine og se for deg hvordan du nyter din glade og lystige sinnsstemning. Kjenn hvordan kroppen din føles frisk og lett, nesten svevende. Kan du kjenne den positive energien som nå brer seg utover hele kroppen?

Tavita Barbasco Plus
Mye tyder på at naturproduktet Barbasco Plus støtter opp om kroppens naturlige prosesser og dermed styrke kroppen innenfra. Tatt i betraktning at en god hormonbalanse reduserer de negative effektene fra stress og styrker kroppens vitalitet, er det ikke rart at Barbasco er et populært kosttilskudd. Et tidligere publisert studie viser at Barbasco Plus har en god effekt på binyrene og samtlige av deltakerne ble målt med økning av DHEA verdiene i blodet. DHEA er viktig for å balansere kroppens produksjon av kortisol, og DHEA produksjonen reduseres betydelig ved langvarige stresstilstander.