DHEA sine helseeffekter fåes ikke i en kopp grønn juice  
DHEA -naturens egen ungdomskilde  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

DHEA helseeffekter

Nedenfor finner du informasjon om en rekke potensielle helseeffekter leger og forskere assosierer med riktig bruk av DHEA hormontilskudd. Du kan gå direkte til en potensiell ”helseeffekt” ved å klikke på link til ønsket helsetema under:

Alzheimers Sykdom, Kreft, Graviditet, Stress og Depresjoner, Hjerte- og Karsykdommer, Sexlyst, Benskjørhet, HIV og AIDS, Multippel Sklerose (MS), Diabetes, Overgangsalderen, Aldring / Anti-Aldring, Livskvalitet og et Lengre Liv, DHEA og Vektkontroll,
Helseeffekter Omtalt i Pressen
og DHEA kan være gunstig for:
(PS! Bruk "returknappen" i nettleseren for å komme tilbake hit.)

Se eventuelt Barbasco Plus og DHEA brukererfaringer.

Alzheimers Sykdom

Dr C.R.Merill fra Laboratory of Biochemical Genetics fant ut at DHEA nivået hos en gruppe pasienter med Alzheimers var 48% lavere enn hos kontrollgruppen.

Dr Ward Dean skriver i sin bok “Smart Drugs”:
DHEA beskytter hjernecellene fra Alzheimers sykdom og andre senil-relaterte degenererende tilstander. Degenerering av nervene forekommer som oftest ved lave DHEA mengder. Hjernen inneholder normalt 6,5 ganger mer DHEA enn i blodomløpet ellers, for å beskytte mot aldring og ødeleggelse.”

Kreft

Tonita d´Raye skriver følgende i heftet “The Hormone from Heaven”: “DHEA har vist seg å forbedre kroppens funksjoner og ha betydelige anti-kreft og anti-svulst effekter. En undersøkelse over 22 år gjort på fem tusen tilsynelatende friske kvinner, viste at kvinner som utviklet brystkreft hadde et DHEA nivå under det normale. Noen av disse kvinner hadde lavt DHEA nivå i opp til ni år før sykdommen ble konstatert. På den annen side fikk ingen av de kvinner med et DHEA nivå over det normale,  brystkreft!”

DHEA hormonet blokkerer et enzym (G6PD) som fremmer veksten av kreft celler. Ved å blokkere enzymet, kan DHEA sin evne til å redusere kroppsfett og evne til å beskytte mot kreft bli forklart. Ytterligere studier viser og at DHEA har effekt mot kreft i tykktarm, lever, skjoldbruskkjertel og hud.

Graviditet

For kvinner med tidlig aldring av eggstokkene og kvinner i overgangsalderen (tidlig 40årene) som ønsker barn, ser det ut som hormonbehandling med DHEA kan være et godt alternativ. Leger i USA har i flere år hørt fra sine pasienter at hormontilskudd med DHEA har hjulpet dem å bli gravid. Et enkelt tilfelle fra 2004, samt videre undersøkelser tyder på at DHEA kan være med å revitalisere aldrende eggstokker. Også her i Norge har vi tidligere fått tilbakemelding fra en kvinne som mente at Barbasco Plus trolig hjalp henne å bli gravid.

En fertilitetsklinikk i USA mener sjansen for graviditet kan dobles fra 11 til 23 prosent ved DHEA hormonbehandling. I England begynner og kvinner nå å få opp øyene for DHEA og graviditet. Mer informasjon om DHEA og graviditet her:
http://www.centerforhumanreprod.com/premature_ovaries.html

Stress og Depresjoner

DHEA hormonet er også en forløper for stresshormoner som kortisol og adrenalin. Hver gang kroppen lager disse hormonene, blir DHEA nivået tappet!

“Jeg vet bare om et par mennesker som ser ut til å leve et liv uten stress. De fleste i verden i dag ser ut til å være mega-stresset. Mens vi er unge, ser det ikke ut til å ha noen særlig effekt på kroppen vår. Vi kommer tilbake. En stadig tapping kan imidlertid utgjøre en fare for våre liv. Når man utsettes for kronisk stress, kan DHEA nivået bli betydelig lavere. Stress fører ofte til depresjoner, og er kjent for virkelig å “slite ut” binyrene.” sier Dr Neecie Moore i sin bok “Bountiful Health, Boundless Energy, Brilliant Youth, The Facts About DHEA”.

Mange studier viser en direkte sammenheng mellom depresjoner og lavt DHEA nivå. Heldigvis viser også studiene at man kan reversere de negative effektene av stresshormonene, og derigjennom lindre depresjoner ved å øke mengden av DHEA i kroppen med DHEA hormontilskudd.

Et godt eksempel på DHEA sin effekt på aldring, stress og depresjon finner man hos personer som mediterer regelmessig. Forskning viser klart at meditering har en rekke gunstige effekter på helsen vår. Effekt av meditering kan sees på alt fra håndtering av stress, kognitive funksjoner, biologisk alder til god effekt på blodtrykket.

Studier fra 80-tallet viser at de som har meditert regelmessig i mer enn 5 år, biologisk sett er opptil 12 år yngre enn det kronlogisk alder tilsier. For dem som har meditert i en kortere periode er reduksjonen i biologisk alder opptil 5 år. Dette kan videre sees i sammenheng med at regelmessig meditasjon virker inn på kroppens DHEA produksjon og utskilling av dette hormonet. Forskning bekrefter at kvinner i midten av 40-årene som regelmessig mediterer, produserer opptil 47 prosent mer DHEA enn kvinner som ikke mediterer. For men i 40-årene tilsvarer regelmessig meditering rundt 23 prosent økning i utskillelsen av DHEA. Igjen ser man klare fordeler for vår helse der en økning av DHEA nivået er til stede og stress reduseres. Gå eventuelt videre til tips om: Hvordan redusere stress?

Hjerte- og Karsykdommer

Når DHEA nivået synker, akselererer enzymsystemet, og øker produksjonen av både fettsyrer og kolesterol. Dette medfører økte fettmengder og åreforkalkning. I en studie utført ved John Hopkins Department of Medicine, viste det seg at kaniner med store forkalkninger i blodårene, fikk redusert åreforkalkningene med nesten 50% når de ble hormonbehandlet med DHEA.

Dr Elizabeth Barret Connor, fra University of California, School of Medicine, publiserte i 1986 en rapport i New England Journal of Medicine. I en gruppe på 242 menn fra 50 til 79 år, som hun fulgte i 12 år, konkluderte Dr. Conner med at: “En økning på 100 mikrogram DHEA pr. desiliter blod gir en reduksjon på 48% i dødelighet grunnet hjerte- og karsykdommer, og en reduksjon på 35% i dødelighet, uansett årsak. Den naturlige mengden med DHEA ble målt, og de personer med høyere DHEA nivå levde lenger, og hadde en langt lavere risiko for hjerte- og karsykdommer.” DHEA ble under studie målt i kroppen som DHEAS (DHEA-Sulfat).

DHEA ser ut til å hjelpe kroppens produksjon av nitrogenoksid som igjen har stor betydning for blodårenes elastiske evner. Nitrogenoksid er svært gunstig for blodsirkulasjonen, virker positivt mot depresjoner og er en av grunnene til at mørk sjokolade er sunt (sjokolade med over 70% kakao kan hjelpe kroppen i en kortere periode å øke produksjonen av nitrogenoksid).

Sexlyst

DHEA omdannes i kroppen til sex hormoner som testosteron hos både kvinner og menn. Ulike studier har konkludert med både positiv og nøytral effekt på sexlysten ved bruk av DHEA hos begge kjønn. Det kan nesten se ut som om dette er noe individuelt siden en rekke brukere hevder å oppleve en økning av libido (sexlyst) ved bruk av DHEA eller Barbasco Plus. For Barbasco Plus brukere er det så langt vi kjenner flest kvinner som har rapportert om økt sexlyst.

En oppsiktsvekkende studie på DHEA hormonet ble publisert i februar 2005. Studien på 23 kvinner og 23 menn ble gjort ved National Institute of Mental Health (NIMH) i Rockville, USA. Foruten effekt på depresjoner ble 6 ukers DHEA hormon-tilskudd assosiert med signifikant forbedret seksualfunksjon og økt sexlyst i forhold til baseline og placebo.

En rekke hormoner er involvert under sexakten og DHEA spiller og her en viktig rolle. I følge boken "Sexual Healing" av Dr Paul Pearsall øker produksjonen av DHEA 3 til 5 ganger rett før orgasme inntreffer. Dette kan og sees i sammenheng med et studie utørt ved Royal Edinburgh Hospital i Skottland der det kom frem at personer med et yngre utseende har sex oftere enn kontrollgruppen (i gjennomsnitt 4 ganger per uke).

For menn vil trolig DHEA sin positive effekt på produksjonen av nitrogenoksid være gunstig for potensen. Det populære potensmiddelet Viagra virker til eksempel ved å forlenge effekten av nitrogenoksid som igjen er viktig for å oppnå ereksjon. Nitrogenoksid er en gass som produseres i veldig små mengder i kroppen og gassen virker direkte på kroppens blodsirkulasjon.

L-Argiplex Mann med L-Arginine er forresten et trygt naturlig alternativt til Viagra som nå er tilgjengelig i Norge. L-Argiplex Mann og L-Argiplex Kvinne har på kort tid blitt Sveriges mest solgte kosttilskudd og gjør her i Norge nå også sin fremvekst sammen ProArgi-9 Plus fra Synergy. L-Argiplex inneholder en synergistisk sammensetning av aminosyren L-Argininesammen med viktige mineraler og vitaminer for menns seksualliv. L-Argiplex stimulerer prinsipielt blodsirkulasjonen og gir vedvarende energi og overskudd, men har også effekt på muskel utholdenhet, reduserer frie radikaler (antioksidant) og virker på immunforsvaret. Til sammenligning med potenspiller som ofte er assosiert med risiko for hjerte er det godt å vite at L-Arginin har en beskyttende effekt mot hjertesykdommer takket være aminosyren L-Arginine, som stimulerer Nitrogenoksid (NO) produksjonen i kroppen. Nitrogenoksid er godt kjent for sin effekt på menn gjennom å stimulere blodsirkulasjonen (i kjønnsorganet) når kroppen tilføres L-Arginin i lettopptakelig form. Økt produksjon av Nitrogenoksid er også bedre kjent som en av de viktigste positive effektene man kan få av å spise mørk sjokolade (bør være over 70% kakao, gjerne 85% for dem som liker den bitre og ekte smaken av kakao). PS! Personer med Herpes Simplex bør unngå alle former for aminosyren arginin da den gir næring til viruset og kan bidra til herpes utbrudd.

Benskjørhet

I sin bok, “Reversing Osteoporosis”,  viser Dr Alan Gaby til en sterk sammenheng mellom lave DHEA verdier og benskjørhet hos kvinner etter overgangsalderen. DHEA hormonet er spådd å bli fremtidens beste hjelp mot benskjørhet.

DHEA ser ut til å både kunne forebygge benskjørhet og hos mange pasienter og reversere benskjørhet. Flere leger i USA og andre land anbefaler DHEA både for ben- og mineral tettheten hos osteoporose pasienter.

En bruker av Barbasco Plus stod og frem i Hjemmet og fortalte om hvordan hun til sin leges og hennes egen forbauselse fikk reversert sin benskjørhet. Målingene bekreftet at bentettheten begynte å øke igjen etter hun startet med Barbasco Plus fra Tavita og tilskuddet som nå heter CarePharma Gluco-Cals.

Nytt studie publisert i 2008 viser signifikant økning i bentettheten målt i hoften hos eldre kvinner og menn fra 60 - 88 år ved inntak av 50mg DHEA i 12 måneder.

HIV og AIDS

Dr William Regelson, kanskje en av verdens ledende DHEA eksperter sier: ”Personer med HIV viruset, får ikke fullt utviklet AIDS før produksjonen av DHEA i binyrene blir lavere.
Minskingen av DHEA nivået er starten til AIDS.” 

En studie gjort ved Houston Immun Institute i Texas viste at de fleste AIDS pasienter som fikk hormonbehandling med DHEA og tilleggsterapi, oppnådde store økninger i både CD4 og CD8 mengdene. En økning i CD8 mengden for AIDS pasienter er det samme som å leve lenger.

Multippel Sklerose (MS)

En studie av Dr Eugene Robert avslører at DHEA hormonet gir mer energi, utholdenhet, leddstyrke, generell styrke og smidighet hos pasienter med MS. Multipple Sklerose (MS) er en sykdom som angriper sentralnervesystemet.

Lite forskning er gjort rundt DHEA og Multippel Sklerose. Vi har hørt om enkelte tilfeller der DHEA har gitt god effekt hos pasienter, men så foreligger det og studier uten resultater med DHEA og MS. Her beskrives en studie på DHEA nivået hos Multiple Sklerose pasienter fra 1997: DHEA nivå ved MS

Diabetes

Diabetes er dødsårsak nr 3 i USA. Diabetikere rammes av slag 250 ganger oftere enn andre. Over halvparten av alle diabetikere har en hjertesykdom.

Studier viser at DHEA hormonet gir en positiv økning i reaksjonen på insulin hos diabetikere. De samme studiene indikerer at tidlige og forebyggende inntak av hormontilskudd med DHEA hindrer utviklingen av de fleste symptomer på diabetes. Menn med diabetes er også langt mer utsatt for benskjørhet enn andre menn.

Den anerkjente Mayoklinikken i USA, gjennomførte en dobbelt-blind, placebokontrollert, randomisert studie, som viste at DHEA tilskudd forbedret insulinsensitiviteten, og dermed reduserer risikoen for å utvikle diabetes 2.

Overgangsalderen

Kvinner som tar DHEA hormontilskudd opplever betydelig reduksjon av plager forbundet med overgangsalderen. Dette er vist i en italiensk studie, publisert i 2003. Postmenopausale kvinner som fikk aktiv behandling, oppnådde en firedobling av østrogen og testosteron, og en dobling av progesteron-verdiene. Fortykning av livmor, som kan indikere østrogen-relatert kreft, forekom ikke blant noen av deltagerne.

I boken "Mat er Helse" av dr Bjørn Johan Øverbye omtales terapeuters erfaringer med Barbasco Plus med følgende ord: "I arbeidet med boka var dette det mest lovpriste produktet for overgangsalder plager og PMS. Mange kvinner erfarte at jevnelig bruk av Barbasco gav glattere hud, fastere bryster og mer sexlyst. Forbausende nok fremmet det også sexlysten hos menn!! Mange terapeuter brukte dette som tilskudd ved benskjørhet med stor effekt. Man alle hadde erfart at man måtte bruke middelet i minst 3 - 4 måneder før det kom noen effekt!!"

Aldring / Anti-Adring

En meget godt designet italiensk DHEA studie har med tydelighet vist at DHEA hormon tilskudd kan reversere aldringsprosessen. DHEA ble gitt til en gruppe menn med kliniske androgene mangeltilstander i ett år. Ifølge forskerne, opplevde menn som fikk aktiv DHEA hormonbehandling, progressiv forbedring i sinnstilstand, energi og leddsmerter.

En konsekvens av aldring, er nedsatt immunforsvar. Det er vist i en rekke studier at hormontilskudd av DHEA kan gjenopprette immunforsvaret. Det meste av kunnskapen om dette kommer fra er studier gjort på kvinner med SLE (Systemisk Lupus Erythemathossus), ofte referert til som lupus. Studiene viser at DHEA reduserer produksjon av inflammasjonsdannende stoffer. Inflammasjoner er regnet som selve utgangspunktet for autoimmune sykdommer og alvorlige sykdommer som hjerteinfarkt, kreft og nedsatt kognitiv funksjon.

For optimal anti-aldring effekt vil en kombinasjon av Barbasco Plus for optimale DHEA nivår fungere svært godt sammen med ImmiMarine. Dette unike kosttilskuddet kombinerer Omega 3 (kjent for å gi bedre effekt av Barbasco Plus og virker på hud, betennelser og hormonnivået), Omega 6 (Gamma Linolenic Acid / GLA; kjent for å ha anti-aldring egenskaper, reduserer betennelser i kroppen og virker på huden), Omega 9 (godt for hjertet og immunforsvaret), antioksidanter og Wellmune betaglukaner (dokumentert effekt på kroppens medfødte immunforsvar). ImmiMarine er det eneste omega 3 tilskuddet i Norge som er tilsatt Wellmune WGP 1,3 / 1,6 betaglukaner og som dermed har dokumentert effekt på immunforsvaret gjennom en lang rekke kliniske studier. Lese mer om hvor viktig immunforsvaret er for anti-aldring og hvorfor vi anbefaler nettopp ImmiMarine med samme betaglukanene du finner i ImmiFlex for en bedre og yngre alderdom, og ikke minst hva Professor Paul Clayton sier om betaglukanene benyttet i ImmiMarine: Skru Klokken Tilbake med Anti-Aging Hemmeligheten Vår

Livskvalitet og et Lengre Liv

DHEA produksjonen din styrkes ved at du unngår stress, trener, lever på et sunt kosthold bestående av mye grønt og fører en lavkalorisk livsstil. På Okinawa i Japan oppfylles alle de sunne kriteriene til gangs. Her følges blant annet en lavkalorisk tradisjon der man kun spiser seg 80% mett ved hvert måltid. Belønningen er en forventet gjennomsnittlig levealder på godt over 80 år, og verdens høyeste andel av personer over hundre år. Nå ser enkelte forskere en sammenheng mellom den usedvanlige gode livskvaliteten hos de eldre på Okinawa og DHEA hormonet. Innbyggerne på Okinawa har nemlig i gjennomsnitt ca 30% høyere DHEA nivå enn hva man normalt finner hos jevnaldrende befolkning i USA og Europa. Kalorirestriksjon gir økt DHEA produksjon og begge deler øker levealderen i dyreforsøk. Svært mye tyder på at det samme gjelder for mennesker. For oss nordmenn som ikke er vant med kalorirestriksjon kunne appetittregulerende hoodia tilskudd vært et godt alternativ om det ikke ble tatt av markedet. Ellers indikerer nyere forskning at resveratrol fra druer / rødvin kan øke levealderen.

DHEA og Vektkontroll

En spennende fordel med DHEA er dets evne til å forbrenne fett og hjelpe deg i å gå ned i vekt. Samtidig kan DHEA hjelpe deg noe med å bygger opp muskelmassen. DHEA sin evne til å øke fettforbrenning kan bli en av de større oppdagelsene innenfor vektkontroll i senere tid. Denne fett forbrennende effekten ser ikke ut til å være så avhengig av dietter som for det meste er tilfelle med andre vektkontroll og slankeprodukter. 

Mosjon og en sunn livsstil er uansett viktig. Dog er det flott at man oppnår fettforbrenning fra en naturlig substans som også byr på en rekke andre helseeffekter. DHEA hormonet virker og inn på det mest usunne fettet som for mange er det vanskeligste fettet å kvitte seg med, nemlig magefettet!

DHEA hormonet fører ikke til vektnedgang grunnet nedbryting av muskelmasse eller væsketap. Økte mengder DHEA ser derimot ut til å ha en stabiliserende effekt på alle kroppens funksjoner. Kalorier omdannes til varme i stedet for å lagres som fett. Samtidig kan DHEA hjelpe kroppen i å bygge mager muskelmasse. At DHEA hormonet kan bidra med mager muskelmasse har nok mest å si for dem som av ulike grunner har et DHEA nivå som med fordel kunne vært høyere. Friske og yngre idrettsutøvere vil trolig ikke se samme nytten og har heller ikke anledning til å benytte seg av hormontilskudd.

Dr Vincent Glanpapa skriver i en artikkel i bladet ”Muscle Magazine”“DHEA har vist seg å være meget effektiv ved økning av muskelmassen, samtidig som man minsker fettmengden.”

Dr A. Schwartz, en forsker ved Temple University, har nå bevist, uten motspørsmål, hvor effektiv DHEA er for vektkontroll. DHEA sin  evne til å blokkere et enzym som kalles G6PD
(glukose-6-fosfat-dehydrogenas) kan være en av de viktigste oppdagelser i dette århundre for naturlig vektkontroll. Dette enzymet er ikke bare nødvendig for produksjonen av kroppens fettvev, enzymet fremmer også veksten av kreft celler. Ved å blokkere det, kan DHEA hormonet sin evne til å redusere kroppsfett og evne til å beskytte mot kreft bli forklart.

Helseefekter Omtalt i Pressen

Den norske andrologen (spesialist på hormoner), og professor i medisin, Dr Ken Purvis, som selv har deltatt i DHEA forskningen, uttaler i Allers nr 8, 1999: 
”Hormonet (DHEA) påvirker flere vekstfaktorer i blodet som igjen virker på muskler, ledd og sener og bidrar til at man gjenvinner styrke…”
”... blant DHEAs mest fascinerende egenskaper er at de synes
å nøytralisere de nedbrytende virkningene fra binyrenes stresshormoner …”

”… hos mennesket styrker DHEA immunsystemet og reduserer depresjoner..”
” … vi vet at menn med lavt DHEA nivå i blodet dør tidligere enn menn med høye nivåer…”
”... Dette er med andre ord det hormonet som helt uten bivirkninger påvirker vekstfaktorene i blodet. På mange måter er dette å gi kroppen tilbake et hormon som av ukjente årsaker forsvant…”

En av verdens ledende forskere på DHEA, den franske professor Etienne Emilie Baulieu, sier i Allers nr. 14, 1999:
”… vi kan med sikkerhet si at hormonet påvirker aldringsprosessen, fremfor alt hjernefunksjon, muskelstyrke og motstandskraft mot en rekke sykdommer..”
”… et stort antall studier viser en klar sammenheng mellom
lave DHEA nivåer i blodet og en rekke alvorlige sykdommer…”

”… det viktigste aspektet ved dette arbeidet er likevel ikke livslengden i seg selv, men livskvaliteten…”

Utdrag fra artikkel om Sjøgrens Syndrom i bladet Revmakontakt av overlege Dr Med Hans-Jacob Haga: ”En ny svensk undersøkelse har vist at Sjøgrens-pasienter har lav mengde av hormonet DHEA-S i blodet. Dette hormonet
lages i binyrebarken og går populært under navnet "foryngelseshormonet". DHEA-S er forbundet med generell velvære, ungdom og vitalitet, og er mye omtalt i ukepressen.

Lave verdier av dette hormonet, slik som man ser ved Sjøgrens syndrom, er forbundet med depresjon, lav selvfølelse, og ikke minst uttalt tretthet. Det har derfor vært spekulert på om mange av de vanligste plagene ved Sjøgrens syndrom kanskje kan skyldes lave verdier av dette hormonet.”

Dr Michael Freedman, Chief of Geriatric Medicine hos NYU Medical center, sier at “DHEA er som et “foreldre-hormon”, når det reduseres som det gjør ved aldring, får det og en rekke andre hormoner til å redusere sine nivåer.”

Dr John Nestler fra Medical College of Virginia: ”Når mennesker blir elder, blir vi fete, får kreft og hjertelidelser, og kolesterolet går opp. Alt som skjer med oss motvirkes hos dyr ved å gi dem DHEA.”


Forskere sier at DHEA hormonet kan være gunstig for å:
- Lindre plager i forbindelse med overgangsalderen
(DHEA kan ofte erstatte østrogenbehandling hos kvinner).
- Minske muligheten for hjerte- og karsykdommer.
- Lindre plager ved stress og depresjoner.
- Gi mer energi og generell livskvalitet
- Forhindre / lindre premenstruelle plager
- Beskytte mot infeksjoner, virus og bakterier
- Hemme fettproduksjon / bygge opp muskelmasse
- Lindre reumatiske lidelser
- Forebygge kreft
- Forebygge / reversere noen former for diabetes
- Forebygge Alzheimers, demens og andre senil-relaterte tilstander
- Lindre MS (multiple sklerose) plager
- Bygge opp benstrukturen / forebygge osteoporose
- Gi økt vitalitet
- Øke sexlysten
- Leve lenger med HIV
- Lindre plager ved Parkinssons
- Øke hjernefunksjonene
- Øke immunforsvaret
- Gi bedre hukommelse
- Bedre hudkvaliteten
- Revitalisere eggstokkene og bli gravid

Listen over mulige helseeffekter kunne etter alt å dømme vært enda lengre. Grunnen til at DHEA hormonet har en så omfattende virkning på vår helse og livskvalitet kommer trolig av DHEA sine egenskaper som et ”forhormon”. Ved et optimalt DHEA nivå kan kroppen omdanne DHEA til de hormonene kroppen til en hver tid har behov for. Denne gunstige stimuleringen av hormonbalansen ser ut til å gi kroppen en helt unik mulighet til å helbrede seg selv!

Best effekt med DHEA oppnås dog med litt egeninnsats. Tilstreb optimal væskebalanse og varier kosten med mye frukt, grønt og fet fisk. Suppler gjerne med et naturlig multivitamin preparat, samt et godt omega3 tilskudd. Slik sikrer du at kroppen din er i stand til å hente ut mest mulig av de potensielle helseeffektene et økt DHEA nivå ofte medfører.

De aller fleste rapporter som fremlegges om DHEA er svært gode. Riktig nok har noen nyere studier konkludert med at det er liten helsegevinst å hente med kjemisk DHEA. De fleste DHEA studiene er stort sett lett tilgjengelig over internett, se: www.ncbi.nlm.nih.gov


PS! Utvis forsiktighet ved bruk av syntetisk DHEA og konsulter din lege.
Vi anbefaler IKKE bruk av kjemisk DHEA på egen hånd selv om helseeffektene kan se forlokkende ut. Barbasco Plus vil i følge terapeuter være det beste valget fordi kosttilskuddet kun stimulerer kroppens naturlig prosesser ved å virke styrkende på binyrene. På den måten regulere kroppen alt selv og man motvirker ikke kroppens egen hormonproduksjon, slik de fleste kjemisk hormoner gjør. Det er også et spørsmål om lovlighet siden man kan fritt kjøpe Barbasco Plus til eget forbruk, mens DHEA er forbudt og har ført til flere anmeldelser som har blitt omtalt i norsk presse.

 

Del denne siden

 
 

 

Viktig om DHEA
DHEA bør ikke brukes av gravide eller ammende fordi fosteret / barnet selv produserer normale mengder DHEA i kroppen. DHEA nivået hos foster eller ammende barn vil trolig forstyrres dersom moren tar DHEA, dette frarådes på det sterkeste. Personer som har prostatakreft (prostatakreft behandles ofte med østrogen, mens DHEA hormonet normalt øker produksjonen av testosteron hos menn) eller annen hormonrelatert kreft bør heller ikke ta DHEA. Konsulter eventuelt med din lege.

DHEA uten effekt
Et 2 år langt studie som ble avsluttet i 2006 konkluderte med at det var ingen vesentlig helseeffekter eller bivirkninger hos testgruppen. Hormonbehandling med DHEA hadde tilsynelatende ingen positiv eller negativ effekt på livskvaliteten hos testdeltakerne. Dette til tross for at en markant økning i DHEAS nivåer ble målt. Gruppen bestod av 87 eldre menn og 57 eldre kvinner. Mennene som fikk DHEA tok daglige doser på 75mg og kvinnene fikk 50mg.
I ettertid ble det kommentert at dette resultatet ikke kunne generaliseres og at testgruppen kunne vært mer representativ. Alle deltakerne var ved relativt god helse og det ville derfor i dette tilfellet være ”vanskeligere” enn normalt å påvise helseeffekter ved bruk av kjemisk DHEA. Liknende studier har tidligere gitt gode resultater, spesielt hos kvinner.

DHEA og trening
DHEA har hos de fleste ingen betydelig effekt på muskulaturen. For eldre og personer med redusert DHEA produksjon er det mer hensiktsmessig med et DHEA tilskudd, også under trening. En studie fra 2006 bekrefter en økning i muskelmasse ved bruk av DHEA hormontilskudd hos eldre i kombinasjon med vekttrening. DHEA brukere fra USA anbefaler ved trening å kombinere DHEA med kreatin tilskudd. Riktig bruk av DHEA hormontilskudd gir som du ser i hovedteksten ofte en rekke helseeffekter. Men noe direkte "doping effekt" må nok atleter se langt etter (se DHEA og Vektkontroll). I forbindelse med trening og konkurranse er det viktig å presisere at DHEA står på dopinglisten til IOC.