DHEA forskning  
DHEA -naturens egen ungdomskilde  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

DHEA forskning

DHEA er en naturlig substans i kroppen og er det hormonet kvinner og menn produserer mest av gjennom livet. Vi har allerede nevnt at farmasøytisk DHEA har vært solgt over disk i USA i godt over 20 år. Allikevel er DHEA forskning svært begrenset, ofte med få testdeltakere og med varighet på normalt under 1 år. Dyreforsøk er oftere enn normalt benyttet da dette er langt rimeligere å gjennomføre.

Hvordan kan det ha seg at et hormon som tilsynelatende er så avgjørende for vår helse og livskvalitet får så lite oppmerksomhet fra forskere?

Siden DHEA er et naturlig biokjemisk stoff som produseres i kroppen er det ikke mulig å patentere DHEA (også fordi DHEA i en rekke år har vært handelsvare i USA). Så grunnen til at DHEA ikke forskes mer på er rett og slett fordi det ikke er økonomisk for de store legemiddelfirmaene. Der det ikke er penger blir det heller ikke forskning. Lengre nede på siden kan du lese mer om noen av resultatene fra DHEA forskning.

Legemiddelindustrien kan riktig nok patentere ulike varianter av farmasøytisk DHEA, men dette stopper ikke konkurrerende legemiddel firma i å utvikle sine egne DHEA preparater. Siden et legemiddel firma ikke kan oppnå monopol på syntetisk DHEA, er det naturligvis heller ikke lønnsomt for legemiddelfirmaer å utføre forskning av betydning på DHEA. At IOC har plassert DHEA på sin doping liste og dermed begrenset potensialet for omsetning bidrar heller ikke til å bedre situasjonen. Derfor er og de fleste DHEA studier gjort i mindre skala, fra noen uker til maksimalt et par år.

Resultatene på forsøkene som er gjort med farmasøytisk DHEA er noe varierende. Dette kan kanskje forklares med at det benyttes ulike syntetiske DHEA preparater og at DHEA doseringen ligger på alt fra 5 - 2000mg per dag. I tillegg forskes det på ulike aldersgrupper, og da er det kanskje ikke så rart at det blir variasjoner. En annen utfordring er at vi alle er biokjemisk forskjellige og DHEA produksjonen varierer fra person til person. Optimal dosering er derfor noe individuell og aldersbetinget. Dette er nok en utfordring å ta hensyn til i et vitenskaplig studie. Her ser vi og en av fordelene med et tilskudd som Barbasco Plus dersom det er riktig at Barbasco Plus er med å ”gjenopprette” binyrenes naturlige DHEA produksjon. Barbasco Plus / DHEA dosering skulle da være enklere å håndtere for brukeren siden kroppen selv regulerer DHEA produksjonen. Med tanke på gjennomføring av et vitenskapelig studie vil dosering alltid være avgjørende.

For legemiddelindustrien er det trolig en liten katastrofe om DHEA viser seg å være like viktig for vår helse og livskvalitet som en rekke studier ser ut til å indikere. En bekreftelse og allmenn aksept av DHEA hormonet sin helseeffekt vil trolig frarøve legemiddelindustrien enorme beløper. Riktig bruk av DHEA ville på sikt kunne erstattet en rekke kostbare medisiner som i dag sikrer legemiddelfirmaer astronomiske inntekter.

Når noe forskes på er det ofte et spørsmålstegn til hvem som finansierer forskningen. Dette brukes ofte som et argument hos mange for at positive resultater til en hvis grad er ”betalt” for. Eksempler på ”betalte” resultater er det opp gjennom tidene naturlig nok ikke mangel på. Gjennom nyhetene kjenner du sikker til at dette i aller høyeste grad også gjelder for legemiddelindustrien. Siden forskning som ender i ”betalte” resultater forekommer, trolig oftere enn vi kjenner til, er det kanskje verdt å stille spørsmålstegn ved forskning uført av legemiddelindustrien der det optimale for industrien er negative resultater. Hvem har mest å tape på en full forståelse av hvordan DHEA hormonet virker i kroppen vår?

Du kan forresten lære mer om legemiddelindustrien gjennom boken "Piller og Profitt" av John Virapen som i over 30 år har jobbet for flere store og internasjonale legemiddelfirma. Les mer om boken og bestill den her: Piller og Profitt - Legemiddelindustrien

Uansett, forskningen på DHEA har dessverre ikke komt lengre enn at DHEA sin direkte funksjon i kroppen, foruten å være et forhormon for en rekke andre hormoner, fortsatt er et mysterium for forskerne.

På grunn av manglende studier av langtidsvirkningen ved inntak av farmasøytisk DHEA advarer de fleste leger og mange forskere mot høye inntak av syntetisk DHEA over lengre perioder. I USA er det allikevel mange som benytter seg av syntetiske DHEA tilskudd, normalt fra 25 - 50mg per dag, og tilbakemeldingene er ofte svært gode. Etter over 20 år på markedet er det ikke rapportert om alvorlige bivirkninger i avskrekkende grad. Tvert imot er det verdt å legge merke til hvor mange preparater og medisiner fra legemiddelindustrien som opp gjennom årene er har blitt trukket etter få år på markedet, ofte etter en rekke dødsfall og alvorlige bivirkninger. Normalt foreligger det faktisk ikke kliniske langtidsforsøk på de fleste godkjente kosttilskudd og medisiner når de lanseres på markedet.

Leddgiktsmedisinen Vioxx er et eksempel som fikk mye oppmerksomhet både her i Norge og i resten av verden. Vioxx ble trukket fra markedet i 2004 grunnet misstanke om alvorlige bivirkninger og flere dødsfall. Glucosamin er forresten et godt og sikkert alternativ for de som lider av leddplager, glucosamin fåes kun på resept i Norge. Glucosamin er et godt eksempel av flere grunner. Mange legemidler har vist seg å kun levere samme, eller svakere effekt, enn naturlige og langt sikrere tilskudd (som selvfølgelig ikke lar seg patentere av et legemiddelfirma av samme grunn som i tilfellet med DHEA). Glucosamin er forresten i motsetning til DHEA lov å importere til eget forbruk her i Norge.

Det fleste forsøkene utført ved DHEA forskning indikerer at DHEA kan være effektivt mot en rekke ulike plager. Sammenlignet med tradisjonelle medikamenter mener forskere generelt at DHEA tilskudd over korter perioder ikke gir alvorlige bivirkninger. Rapporterte bivirkninger er få og milde i forhold til enkelte preparater som i dag selges fritt på apoteket. Den mest vanlige bivirkningen ved høye doser er kviser og eventuelt økt tilvekst av kroppshår hos kvinner (som for øvrig er normalt hos mange kvinner som er genetisk disponert for dette). De få som opplever bivirkninger kan normalt enkelt kvitte seg med bivirkningene, enten ved å redusere dosen eller stoppe inntak. Mer alvorlige bivirkninger som leverskader ble dokumentert ved et forsøk der rotter fikk en dose på 650mg per dag. Til sammenligning måtte et menneske tatt 7.000.000mg per dag for at dosen skulle vært tilsvarende dosen rottene fikk i dette forsøket. Det bør allikevel utvises stor forsiktighet ved dosering av syntetisk DHEA da den enkeltes behov vil variere.

Noen resultater fra DHEA forskningen:

Et studie (Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, March 2008) på 295 kvinner fastslo at kvinner med høyere nivå av DHEA i blodet (i form av DHEA-Sulfat også kalt "sirkulerende DHEA") hadde bedre kognitiv funksjon enn kvinner med lavere nivå. I studie kom det fram at kvinner med naturlig høyere DHEA-Sulfat nivåer under test viste bedre konsentrasjon, bedre arbeidsminne, samt bedre beslutningsevne. De australske forskerne la vekt på at studie kun tok for seg kroppens normale DHEA nivåer, og at dette ikke nødvendigvis kan sees i sammenheng med inntak av kjemiske DHEA tilskudd.

Et studie ble utført i 1995 på 8 kvinner og 8 menn der gruppen fikk 100mg farmasøytisk DHEA per dag i ett år. Kvinnenes testosteron nivå økte noe og en av dem opplevde økt tilvekst av ansikts hår. Hos mennene førte DHEA tilskuddet til slankere kroppsmasse og økt muskel styrke. I andre studier er det kun registrert minimal økning i styrke og DHEA er trolig således lite egnet som et doping middel til tross for at IOC har tatt det med på sin doping liste. De som tar DHEA og driver med idrett bør være oppmerksom på problemstillingen med DHEA i forbindelse med konkurranser, selv om tilskuddet kun taes for helsen sin skyld.

Et annet DHEA studie fra 1995 resulterte i at eldre menn etter inntak av 50mg DHEA per dag i 5 måneder fikk styrket immunforsvaret og økte antallet hvite blodceller (T-celler).

Studier uført på mennesker som er ”moderat” deprimerte viser ofte til en drastisk bedring i løpet av en 6 ukers periode hos 50 – 70 prosent av testdeltakerne. På den andre siden er det hos et fåtall personer med dype depresjoner registrert forholdsvis høye konsentrasjoner av DHEA.

Det er utført en rekke forsøk med mindre til forholdsvis store DHEA doser over kortere perioder (50mg til 450mg per dag). Selv om DHEA ser ut til å kunne hjelpe mange kan også omega 3 være et sikkert og godt dokumentert tilskudd. Hjernen inneholder mye av omega 3 fettsyren DHA. Nyere forskning på omega 3 og depresjon peker og på EPA som den viktigste omgea 3 fettsyren for å redusere depresjoner. Mens andre forskere mener det er omega 3 fettsyren DHA som er den viktigste. Uansett er det et kjent faktum at personer med depresjoner ofte har et underskudd av omega 3 kontra de som ikke har depresjoner. Mange har med stor hell fått en bedre hverdag med omega 3 tilskudd og 10 – 50mg syntetisk DHEA per dag. Blandingen av DHEA og omega 3 har vist seg ekstra gunstig på de som befinner seg i overgangsalderen.

Etter å ha utført en rekke mindre studier uttalte Department of Internal Medicine ved Tweesteden Hospital i Nederland i 2005 blant annet følgende: ”Hos kvinnelige pasienter med binyrebarksvikt bedrer erstatningsdoser med DHEA på 20 - 50mg humør, livskvalitet og libido (sexlyst). Studiene dette er basert på varer typisk kun noen få måneder, derfor kjenner en ikke til langtidseffekt ved kronisk DHEA behandling, og heller ikke effekten hos mannlige pasienter. Noen studier peker også mot en positiv effekt ved bruk av farmasøytisk DHEA i behandlingen av deprimerte og personer med autoimmune sykdommer.”

Behavioral Endocrinology Branch, National Institute of Mental Health, Rockville uført mindre studier på DHEA fra januar 1996 til august 2002. Gruppen bestod av 23 menn og 23 kvinner med midtlivskrise eller lettere depresjoner. Under et studie viste 13 personer bedringer under placebo perioden, mens 23 viste betydelige bedringer under DHEA perioden. Det samsvarer for øvrig med andre undersøkelser at ca 50% av deprimerte reagerer positivt på inntak av DHEA. Det ble også registrert økt sexlyst ved inntak av DHEA. Konklusjonen på studiene var at DHEA er effektivt ved behandling av midtlivskriser og lettere depresjoner.

Endocrine Research Unit, Mayo Clinic and Foundation, I Minesota kom i mars 2005 med sin undersøkelse frem til at DHEA kan være med å forhindre type 2 diabetes. Dette ble først oppdaget i forsøk på dyr, så kontrollert i et dobbelt blind studie på 28 kvinner.

I ett DHEA studie som varte i seks måneder på eldre utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis, ble det i 2004 konkludert med følgende: DHEA reduserer magefett betraktelig og forbedrer insulin respons.

Resultatene fra en annen undersøkelse på elder ble offentlig gjort i Journal of the American Medical Association 10.11.2004. Studier på rotter hadde tidligere vist at DHEA tilskudd effektivt beskyttet mot insulin resistens som oppstår ved fet diet, og redusert insulin respons funnet hos eldre. For å sjekker om dette medførte riktighet hos mennesker ble 28 kvinner og 28 menn mellom 65 til 78 år valgt ut. De deltok i et dobbelt blindstudie over 6 måneder. Halvparten fikk placebo i 3 måneder, mens den andre gruppen fikk 50mg DHEA per dag i samme periode. De neste 3 månedene byttet gruppene, verken pasientene eller legen viste hvem som fikk DHEA og hvem som fikk placebo før studiet ble avsluttet. Forskerne kunne deretter konstantere at DHEA til sammenlikning med placebo førte til tap av 10.2% visceralt fett (fett som ligger rundt indre organer) i mave regionen hos kvinner og 7.4 prosent hos menn. DHEA resulterte også i en gjennomsnittelig reduksjon på 6% abdominalt underhudsfett (tilsvarte ca 1 kilo per individ av det mest helseskadelige fettet, ofte referert til som ølmage hos menn) hos både kvinner og menn. Ingen bivirkninger ble registrert under forsøket. Det virket derimot som pasientenes insulin respons økte ved inntak av syntetisk DHEA. Graden av økt insulin respons samsvarte nøye med nedgangen av visceralt fett. Rapporten som ble offentliggjort la også vekt på at de som har vært, eller er i fare for å bli, eksponert for hormon relatert kreft, for eksempel bryst- eller prostata kreft, bør være ytterst forsiktig med bruk av farmasøytiske DHEA tilskudd.


Syntetisk DHEA kan nok for mange være et godt kosttilskudd, spesielt hos eldre. Etter godt over 20 år på markedet i USA er det som tidligere nevnt enda ikke rapportert alvorlige langtidsvirkninger av betydning. Til sammenligning har legemiddelfirmaer i samme periode trukket mangfoldige medisiner fra markedet grunnet bivirkninger, ofte kun etter få års distribusjon. Konklusjonen heller derfor mot at DHEA trolig er et meget nyttig tilskudd for personer med redusert DHEA produksjon, og for svært mange eldre. Det blir dog opp til hver og en i lag med sin lege å avgjøre om inntak av syntetisk DHEA er hensiktsmessig eller ikke.

Det anbefales ikke å bestille farmasøytisk DHEA over internet på egenhånd uten nødvendig kjennskap om emnet. Det kan og være straffbart å importere farmasøytisk DHEA til Norge (samt flere andre land i Europa) og forsendelsen vil normalt bli beslaglagt som ulovlig legemiddel om den blir fanget opp av Tollmyndighetene.

Ønsker du mer informasjon eller å holde deg oppdatert på videre forskning rundt DHEA kan du søke mer informasjon på en av siden under (alt er på engelsk og ScienceDirect krever innmelding og betaling for enkelte artikler): http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.sciencedirect.com

 

Del denne siden

 
 

 

Lavt DHEA nivå
En rekke ulike plager forbindes med lavt DHEA nivå av forskere. Noen av dem er Lupus (autoimmun sykdom; autoimmune sykdommer er tilstander der immunforsvaret angriper eget kroppsvev), tørr hud, Alzheimer, diabetes, enkelte former for kreft, depresjoner, smerter i ledd, beinskjørhet, manglede sexlyst hos kvinner etc. Mange forskere vil allikevel ikke anbefale behandling/medisinering med kjemisk DHEA før det er gjort flere langtidsstudier.

Ingen resultat
Et studie fra 2005 utført ved University Hospital of Vaud i Sveits på kvinner i overgangsalderen med fibromyalgi gav ikke resultat. 52 pasienter ble delt i 2 grupper der de gikk 3 måneder på 50mg farmasøytisk DHEA, 1 måned uten og deretter 3 måneder med placebo. 47 pasienter gjennomførte DHEA perioden og 45 placebo perioden. Under studie kunne ingen forbedringer måles av lege (pasientene ble fulgt opp månedlig) verken på velvære, smerter, depresjoner, angst etc. DHEA perioden resulterte i noen tilfeller av oljete hud, kviser og økt tilvekst av kroppshår.

Gode resultater
I Frankrike utføret professor Etienne-Emile Baulieu (en av verdens ledende DHEA forskere) et studie over ett år på 280 kvinner og menn i alderen 60 til 79 år. De ble delt i testgrupper der 2 grupper fikk dagelig tilskudd på 50mg syntetisk DHEA, mens en annen gruppen fikk placebo tabletter. Etter 6 måneder byttet gruppene inntak av DHEA og placebo i tillegg til at en gruppe fortsatte med DHEA uten at forskerne kjente til hvem som fikk hva før studiet ble avsluttet (dette var med andre ord et dobbelt blind- og placebo kontrollert studie). DHEA perioden førte til sterkere beinstruktur (hos kvinnene over 70 år), økt sexlyst og mykere og friskere hud. Kvinner hadde generelt best respons med DHEAS nivå tilsvarende det en finner hos yngre personer, og en liten økning av testosteron- og østradiol nivået. DHEA inntak i opptil 1 år såg ut til å kunne reversere enkelte aldersrelaterte plager, uten å skape supermenn/kvinner (altså ingen doping effekt). Baulieu og hans team konstaterte at 50mg DHEA per dag ikke gav skadelige bivirkninger hos denne alders-gruppen ved inntakk av 50mg syntetisk DHEA per dag i opptil 1 år.

Dødelighet hos menn
Dr. Elizabeth Barret Connor, fra University of California, School of Medicine, publiserte i 1986 en rapport i New England Journal of Medicine (315,1519-24). I en gruppe på 242 menn fra 50 til 79 år, som hun fulgte i 12 år, konkluderte Dr. Conner med at: “En økning på 100 mikrogram DHEA pr. desiliter blod gir en reduksjon på 48% i dødelighet grunnet hjerte- og karsykdommer, og en reduksjon på 35% i dødelighet, uansett årsak. Den naturlige mengden med DHEA ble målt, og de personer med høyere DHEA nivå levde lenger, og hadde en langt lavere risiko for hjerte- og karsykdommer.